Zemes nomas tiesību izsoles

Zemes nomas tiesību izsoles

 

Zemes nomas tiesību izsole

Aknīstes novada pašvaldība organizē nomas tiesību izsoles 2021.gada 13.aprīlī Aknīstes novada pašvaldības telpās Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

 

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 9.aprīlim Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 65237751, 25436558.

Īpašums

Nekustamā īpašuma kadastra numurs

Zemes vienības nosaukums, kadastra apzīmējums

Platība, ha

Nomas tiesību izsoles sākumcena

EUR/gadā

Izsoles laiks

Aknīstes pagasts

56250040220

“Pasusēja”

56250040316

2.0

120.00 +PVN

13.04.2021. plkst.10:00

Aknīstes pagasts

56250030046

“Ulasu ceļš”

56250030042

5.8

348.00 +PVN

13.04.2021. plkst.11:00

Aknīstes pagasts

56250030046

56250060048

3.6

216.00 +PVN

13.04.2021. plkst.13:00


Pieteikums_izsolei 

NEAPBŪVĒTAS ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI "Pasusēja"

NEAPBŪVĒTAS ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI "Ulasu ceļš"

NEAPBŪVĒTAS ZEMES NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI Kadastra NR. 56250060048