Simtgades stipendiju šogad saņem 12.klases skolēns Jānis Žuravskis

Simtgades stipendiju šogad saņem 12.klases skolēns Jānis Žuravskis

Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un VAS Latvijas Loto kopā jau ceturto gadu īsteno unikālu projektu – stipendiju atbalsta programmu ikvienas Latvijas vidējās izglītības iestādes izvēlētam vienam absolventam. 500 eiro atbalsts izcilniekiem iespējams, pateicoties Latvijas iedzīvotājiem, kuri piedalījušies VAS Latvijas Loto rīkotajā Simtgades loterijā.

Arī šogad katras Latvijas vidējās izglītības iestādes izlaiduma klašu viens skolēns var saņemt šo stipendiju. To piešķirs izglītības iestādes izvēlētam un izvirzītam absolventam par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā.

Aknīstes vidusskola izvirzīja 12.klases skolēnu Jāni Žuravski, kurš saņēma apliecinājumu par piešķirto stipendiju - “Pateicību simtgades izcilniekam”, kas tika pasniegts izlaidumā. Saskaņā ar nolikumu, stipendija tiks izmaksāta līdz 31.jūlijam.