AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Sabiedrība

Aknīste vidusskolā aizvadīti 9. un 12. klases izlaidumi.

Aknīste vidusskolā aizvadīti 9. un 12. klases izlaidumi.

Kustību un deju terapijas nodarbība Aknīstes novadā

Kustību un deju terapijas nodarbība.

Kalanētikas nodarbības Aknīstes novadā

Kalanētikas nodarbības Aknīstes novadā.

2021.gada pašvaldībuvēlēšanu rezultāti

2021.gada pašvaldībuvēlēšanu rezultāti

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē Lauka dienas

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē Lauka dienas

Aknīstes vidusskola aicina darbā dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas skolotāju 5.-9.klasēs

Aknīstes vidusskola aicina darbā Dabaszinātņu skolotāju 5.-9.klasēs (dabaszinības, bioloģija, ķīmija) 2021./2022.m.g.

Aknīstes novada pašvaldība pārdod elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

Aknīstes novada pašvaldība pārdod elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

Zemgalē izstrādāts jauns tūrisma piedāvājums “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!”

Noslēgusies 3 tūrisma maršrutu izveide –izstrādāts jauns tūrisma piedāvājums "Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!": "Amatu prasmes un tradīcijas" "Nemateriālais kultūras mantojums" "Izcilas personības, vietas un notikumi" un tie ir pieejami tālākai nodošanai interesentu rokās.

Valdemāram Ancītim 100 gadu jubileja.

Novadniekam, rakstniekam, dzejniekam, literatūrzinātniekam, publicistam, bibliogrāfam, bibliotekāram, valodniekam, folkloristam un novadpētniekam Valdemāram Ancītim 100 gadu jubileja. Pieminot Aknīstes novada dižgaru, V. Ancīša Aknīstes bibliotēkā skatāma izstāde. Tā aplūkojama no 31.maija bibliotēkas darba laikā.

Informācija par elektroskrejriteņu dalību ceļu satiksmē

Tuvojas vasara un skolēnu vasaras brīvdienas. Ar vien vairāk bērnu uzturas ārpus mājas, tajā skaitā vizinās pa pilsētas ielām ar veloskrejriteņiem.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs aicina uz apmācībām

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs aicina uz apmācībām