AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Sabiedrība

Mūzikas terapijas nodarbība

Mūzikas terapijas nodarbība

Jogas nodarbības

Jogas nodarbības kopā ar Lieni Dišleri

Latvijas – Lietuvas pierobežu pašvaldību sadarbības uzlabošana sabiedriskās drošības nodrošinājuma jomā

Latvijas – Lietuvas pierobežu pašvaldību sadarbības uzlabošana sabiedriskās drošības nodrošinājuma jomā PĒTĪJUMS un RĪCĪBAS PLĀNS. Izstrādāts Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta Nr. LLI-302 “Vietējo sabiedriskās drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”/Safe Borderlands” ietvaros

Par projektu “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”

Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” (Safe Borderlands) (LLI-302) ietvaros, sešas Latvijas – Lietuvas pierobežas pašvaldības ir noslēgušas trīs divpusējus sadarbības līgumus.

SIA "Mobile" piedāvā iespēju saņemt optometrista pakalpojumu

SIA "Mobile" piedāvā iespēju saņemt optometrista pakalpojumu

Par jaunizveidotā Jēkabpils novada domes priekšsēdētāju ievēl Raivi Ragaini

Par jaunizveidotā Jēkabpils novada domes priekšsēdētāju ievēl Raivi Ragaini

Elektroniskās izsoles

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrā kārtas elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu zemes gabalu “Rudzāti” Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu dzīvokli “Navicki”-5 Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:dzīvokli “Navicki”-6

Vides inteliģences vasaras skola. Putnu pārgājiens.

Vides inteliģences vasaras skola. Putnu pārgājiens.

Kalanētikas nodarbības ar fizioterapeiti Agnesi Grigali

Kalanētikas nodarbības ar fizioterapeiti Agnesi Grigali

Padarīti pieejamāki sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi

Padarīti pieejamāki sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi

Mentora pakalpojums sociālajā nozarē: pieredze un iespējas integrācijai

Mentora pakalpojums sociālajā nozarē: pieredze un iespējas integrācijai

Trauksmes sirēnas pārbaude

Trauksmes sirēnas pārbaude