AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Aknīstes novada teritorijas attīstības idejas

Aknīstes novada iedzīvotāju idejas novada teritoriju attīstības darbu plānam:

 Aknīstes pagasts un pilsēta

 Gārsenes pagasts

 Asares pagasts

 Aknīstes novada iedzīvotāju idejas novada teritoriju attīstības darbu plānam (kopsavilkums)