AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

2010. gada 17. novembrī Aknīste novadā apbalvotie labākie darba darītāji.

2010. gada 17. novembrī Aknīste novadā apbalvotie labākie darba darītāji.

Parakstīta vienošanās par tranzītielu rekonstrukciju Aknīstes pilsētā

Parakstīta vienošanās par tranzītielu rekonstrukciju Aknīstes pilsētā

Aknīstes novada vēlēšanu komisija

Aknīstes novada vēlēšanu komisija

Deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem

Deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem

Deputāti aicina iedzīvotājus uz tikšanos

Deputāti aicina iedzīvotājus uz tikšanos

Iedzīvotājiem piedāvā elektronisku pakalpojumu

Iedzīvotājiem piedāvā elektronisku pakalpojumu

Sociālo jautājumu komiteja informē

Sociālo jautājumu komiteja informē

Aknīstes novada vēlēšanu komisijas paziņojums

Aknīstes novada vēlēšanu komisijas paziņojums

Aknīstes novada pašvaldības sakoptības konkursa 2010.gadā nolikums

Aknīstes novada pašvaldības sakoptības konkursa 2010.gadā nolikums

Briselē pasniedz Zelta zvaigžņu balvu

13. – 14. novembrī Aknīstes dome tika aicināta piedalīties Eiropas Savienības Zelta zvaigžņu balvas pasniegšanas ceremonijā un Eiropas pilsoņu forumā, kas notika Briselē.

Vairāk uzmanības medicīnas aprūpei laukos

Aknīstes Veselības un sociālās aprūpes centrā (VSAC) īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta pirmā daļa – rekonstruēts ēkas pirmais stāvs. Izremontēts gaitenis, stacionāra palātas, nomainīti logi, paplašinātas ieejas..

PII "Bitīte" atbalsta barikāžu piemiņai rīkoto akciju "Iededz ‘guni"

Atbalstot Zemgales 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības organizēto akciju -"Iededz ‘guni", šodien, 13. janvārī, Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" Mārīšu grupiņas bērni, skolotāju Valentīnas Petrokienes un Kristīnes Vuškānes vadībā, pēcpusdienā apkārt karoga mastam izbūvēja sniega mājiņu ar lodziņiem.