AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

Aknīstes vidusskolā noslēdzies 2020./2021.mācību gads

Aknīstes vidusskolā noslēdzies 2020./2021.mācību gads

Valdemāram Ancītim 100 gadu jubileja.

Novadniekam, rakstniekam, dzejniekam, literatūrzinātniekam, publicistam, bibliogrāfam, bibliotekāram, valodniekam, folkloristam un novadpētniekam Valdemāram Ancītim 100 gadu jubileja. Pieminot Aknīstes novada dižgaru, V. Ancīša Aknīstes bibliotēkā skatāma izstāde. Tā aplūkojama no 31.maija bibliotēkas darba laikā.

Aknīstes vidusskolas 7.-12.klašu skolēniem tiešsaistes saruna ar mūzikas grupu “Carnival Youth”

Aknīstes vidusskolas 7.-12.klašu skolēniem tiešsaistes saruna ar Latvijas mūzikas grupu “Carnival Youth”

Informācija par elektroskrejriteņu dalību ceļu satiksmē

Tuvojas vasara un skolēnu vasaras brīvdienas. Ar vien vairāk bērnu uzturas ārpus mājas, tajā skaitā vizinās pa pilsētas ielām ar veloskrejriteņiem.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs aicina uz apmācībām

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs aicina uz apmācībām

Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs “Dzeguzēns” aicina

Apmācības topošajām audžuģimenēm un adoptētājiem.

Pašvaldības vēlēšanās vēlētāji var balsot atrašanās vietā, ja veselības dēļ nevar nokļūt iecirknī

5. jūnija pašvaldību vēlēšanās vēlētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējams nokļūt vēlēšanu iecirknī, un vēlēšanu laikā viņi atradīsies sava vēlēšanu apgabala teritorijā.

Aicina uz pirmo Baltijas – Lielbritānijas sociālās uzņēmējdarbības forumu

4. jūnijā ikviens interesents un sociālie uzņēmēji aicināti uz vēl nebijušu pasākumu -starptautisko “Baltijas - Lielbritānijas sociālās uzņēmējdarbības forumu”, kas veltīts tēmai SADARBĪBA.

Rīcības shēma gadījumiem, kad skolēns ierodas izglītības iestādē bez sejas maskas

rīcības shēma gadījumiem, kad skolēns ierodas izglītības iestādē bez sejas maskas

5. klase virtuāli apmeklē Iluzionisma muzeju un teātri “Mystero”

5. klase virtuāli apmeklē Iluzionisma muzeju un teātri “Mystero”

Aknīstes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Aknīstes pilsētā un pagastā, kuras tiks iznomātas vai notiks zemes nomas tiesību izsole

Aknīstes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Aknīstes pilsētā un pagastā, kuras tiks iznomātas vai notiks zemes nomas tiesību izsole

Informācija un atgādinājums par velosipēdu drošību

Informācija un atgādinājums par velosipēdu drošību