AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Pašvaldība

Par projektu “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”

Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” (Safe Borderlands) (LLI-302) ietvaros, sešas Latvijas – Lietuvas pierobežas pašvaldības ir noslēgušas trīs divpusējus sadarbības līgumus.

SIA "Mobile" piedāvā iespēju saņemt optometrista pakalpojumu

SIA "Mobile" piedāvā iespēju saņemt optometrista pakalpojumu

Par jaunizveidotā Jēkabpils novada domes priekšsēdētāju ievēl Raivi Ragaini

Par jaunizveidotā Jēkabpils novada domes priekšsēdētāju ievēl Raivi Ragaini

Elektroniskās izsoles

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrā kārtas elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu zemes gabalu “Rudzāti” Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu dzīvokli “Navicki”-5 Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:dzīvokli “Navicki”-6

Vides inteliģences vasaras skola. Putnu pārgājiens.

Vides inteliģences vasaras skola. Putnu pārgājiens.

Kalanētikas nodarbības ar fizioterapeiti Agnesi Grigali

Kalanētikas nodarbības ar fizioterapeiti Agnesi Grigali

Padarīti pieejamāki sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi

Padarīti pieejamāki sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi

Mentora pakalpojums sociālajā nozarē: pieredze un iespējas integrācijai

Mentora pakalpojums sociālajā nozarē: pieredze un iespējas integrācijai

Trauksmes sirēnas pārbaude

Trauksmes sirēnas pārbaude

Aknīstes novadā godina labākos.

22. jūnija pēcpusdienā Aknīstes novada domes zālē, ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus, tika godinati tie novada iedzivotāji, kuri bija izvirzīti apbalvošanai 2020. gada 18. novembrī.

"Sansusī" rezidenču centrā izaugusi mītiskā būtne "Vadātājs"

No svelošām dusmām par mežos savestiem, videi kaitīgiem atkritumiem, "Sansusī" rezidenču centrā, Susējā, Aknīstē, izaugusi mītiskā būtne "Vadātājs", gars bez konkrēta veidola, kurš sevi iemieso zvīņotā plastmasas atkritumu ādā.

Apsveikums Līgo svētkos

Apsveikums Līgo svētkos.