Par darba dienas pārcelšanu 2021.gadā

Par darba dienas pārcelšanu 2021.gadā

Pamatojoties uz Darba likuma 133.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojumu Nr.354 “Par darba dienu pārcelšanu 2021.gadā”,

Aknīstes novada dome 24.03.2021. pieņēma lēmumu Nr.89 (prot.Nr.3, 20.#):

  1. Pārcelt darba dienu no pirmdienas, 2021.gada 3.maija, uz sestdienu, 2021.gada 8.maiju.
  2. Pārcelt darba dienu no piektdienas, 2021.gada 25.jūnija, uz sestdienu, 2021.gada 19.jūniju.
  3. Pārcelt darba dienu no piektdienas, 2021.gada 19.novembra, uz sestdienu, 2021.gada 13.novembri.