Gārsenes un Asares pagasta brīvās zemes vienības

Gārsenes un Asares pagasta brīvās zemes vienības

Gārsenes pagasta brīvās zemes vienības

Nr. p.k.

Kadastra apzīmējums

Platība

Lietošanas mērķis

Atrašanās vieta

Piezīmes

1.

56620030292

0.4

Citas zemes

 

 

2.

56620020125

0,9

 

 

 

3.

56620010095

0,2

 

 

 

Asares pagasta brīvās zemes vienības

Nr. p.k.

Kadastra apzīmējums

Platība

Lietošanas mērķis

Atrašanās vieta

Piezīmes

1.

56440040335

0.1054

Lauksaimniecība

Asares centrs

 

2.

56440040170

0.46

Lauksaimniecība

 

 

3.

56440050334

0.5

Pārējo sabiedriskas nozīmes objektu apbūve

 

 

4.

56440050325

0.5054

 

 

 

28.04.2021. Nekustamā īpašuma speciālists K.Žubeckis 25460724