Aknīstes novada pašvaldības PII "Bitīte" rotaļu laukumā uzstādīta jauna lapene

Aknīstes novada pašvaldības PII "Bitīte" rotaļu laukumā uzstādīta jauna lapene

Aknīstes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" rotaļu laukumā uzstādīta jauna lapene. Tās iegādei un uzstādīšanai tika piešķirti pašvaldības budžeta līdzekļi. PII "Bitītes" bērniem

būs iespēja rotaļāties jaunajā, skaistajā lapenē, kur svaigu gaisu

var baudīt jebkuros laika apstākļos.

Par jauno lapeni priecājas arī pirmsskolas izglītības iestādes «Bitīte» vadītāja Rima Bludze un saka pateicības vārdus Aknīstes novada domei par atbalstu.