Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu Krasta ielā 21C, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56050010298, kopējā platība 0,4293 ha. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 2373.00 (Divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 237.30, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2021.gada 6.jūlijā plkst.10:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 2.jūlijam Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 26471909. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi.

Pieteikums izsolei


Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu “Rozentāli”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.56250040204, kadastra apzīmējums 56250040289, ar kopējo platību 1.13 ha. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 2673.00 (Divi tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 267.30, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2021.gada 6.jūlijā plkst.15:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 2.jūlijam Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 26471909. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei


Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu “Paliena”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.56250040298, kadastra apzīmējums 56250040296, ar kopējo platību 9,02 ha. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 20 913.00 (Divdesmit tūkstoši deviņi simti trīspadsmit euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 2091.30, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2021.gada 6.jūlijā plkst.13:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 2.jūlijam Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 26471909. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei


Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu Amatnieku iela 5A, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr.56050010290, kadastra apzīmējums 56050010290, ar kopējo platību 0,1632 ha. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 1558.00 (Viens tūkstotis pieci simti piecdesmit astoņi euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 155.80, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2021.gada 7.jūlijā plkst.10:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 2.jūlijam Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 26471909. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi.

Pieteikums izsolei


 

Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu “Sudmaliņas”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr.56250070261, kadastra apzīmējums 56250070201, ar kopējo platību 0,38 ha. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 1473.00 (Viens tūkstotis četri simti septiņdesmit trīs euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 147.30, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2021.gada 7.jūlijā plkst.11:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 2.jūlijam Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 26471909. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi.

Pieteikums izsolei


Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu Krasta iela 21D, Aknīstē, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56050010299, kopējā platība 0,6118 ha. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 3153.00 (Trīs tūkstoši viens simts piecdesmit trīs euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 315.30, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

Izsole notiks 2021.gada 6.jūlijā plkst.11:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 2.jūlijam Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 26471909. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei


Aknīstes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

zemes gabalu Zaļā iela 3A, Aknīste, Aknīstes novadā, kadastra Nr.56050010424, kopējā platība 0,4293 ha. Izsolāmā objekta nosacītā cena ir EUR 3123.00 (Trīs tūkstoši viens simts divdesmit trīs euro 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs – EUR 312.30, reģistrācijas nodeva – EUR 14.23. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00.

 

Izsole notiks 2021.gada 7.jūlijā plkst.13:00 Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 2.jūlijam Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā (e-pasts: akniste@akniste.lv). Tel. 65237763, 26471909. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.

Izsoles noteikumi

Pieteikums izsolei