Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursa rezultāti.

Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursa rezultāti.

2021. gada Aknīstes novada pašvaldības projektu konkursā iesniegti 14 projekti, no tiem 12 atbilda administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un tika izvērtēti arī pēc kvalitatīvajiem kritērijiem. Šogad nolikumam tika pievienots papildus kritērijs, piesaiste tēmturim #Aknīstesvin100, par ko tika piešķirti papildus punkti. Atbilstoši vērtējumam, projekti tiek sarindoti sekojoši:

1. Reliģiskā organizācija - Aknīstes evaņģēliski luteriskā draudze - projekts „Vides pieejamības atvieglošana invalīdiem un vecāka gada gājuma personām” (123 punkti); Vēlas uzlabot baznīcas pieejamību dažādām apmeklētāju grupām, ierīkojot slīpo uzbrauktuvi. Izveidojot izstādi, vēlas piedalīties vēsturiskā fakta – 100 gadiem kopš Aknīste pievienota Latvijai, atzīmēšanā.

2. Biedrība „Kaimiņi 3” – projekts „Ceriņu dārzs –dāvana Aknīstei”(123 punkti); Labiekārtot Aknīstes centra daļu, radot sakārtotu vidi iedzīvotājiem, sagaidot Aknīstes 100- gadi. Iestādot ceriņus, citus košumkrūmus, uzstādot soliņus, atkritumu kastes, radīt vidi, kur atpūsties iedzīvotājiem, tirgus apmeklētājiem, bērniem.

3. Iedzīvotāju iniciatīvas grupa – projekts „Aknīstes skaisto vēsturisko skatu taka „J. Ķipāna trasīte” ”(119 punkti); Iesaistot Aknīstes novada sabiedrību, sakārtot skaisto skatu Radžupes krastā, saglabājot Aknīstes vidusskolas bijušā direktora J. Ķipāna, skolotāju P. Vanaģeļa, A.Timofejeva, aknīstiešu ieguldījumu tūrisma, sporta un sakoptas vides veidošanā.

4. Neformāla grupa „Rūķi” – projekts „Simtgadē kopā ar dabu un ģimenes kultūras tikumiskajiem paradumiem”(119 punkti); Realizējot šo projektu tiks labiekārtota vietējā meža teritorija. Tiks uzturēta izklaides vieta dabā, stiprinot sabiedrības fizisko un psihoemocionālo stāvokli. Saglabājot šo dabas takas ekspozīciju, saglabās lielisku atpūtas vietu ģimenēm ar bērniem.

5. Neformāla grupa „Gārsenes pils atbalstītāji” – projekts „Rozes sirdīm prieku nesīs” (118 punkti); Šī projekta mērķis ir labiekārtot un sakopt mūsu pašu novada vidi, radīt tādu apkārtni, kas sniedz prieku gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī tuvākiem un tālākiem viesiem. Gārsenes pils ir pērle mūsu novadā, kas vilina gan tuvus, gan tālus ciemiņus. Mēs vēlamies pils apkārtni turpināt labiekārtot un iekopt, cienot šīs vietas vēsturisko ainavu un mantojumu.

6. Neformāla grupa „Mēs varam” projekts „Izgaršo veselīgu prieku!” (112 punkti);

7. Biedrība „Sēlijas laivas” projekts „Mākslai vajag elpu” (110 punkti);

8. Iedzīvotāju grupa „Skārdupītes” projekts „Pirmās bezdelīgas „Skārdupītēs” ” (110 punkti);

9. Neformāla grupa „Zaļie īkšķīši” projekts „Zaļā elpa” (108 punkti)

10. Neformāla grupa „Miera ielas bērni” projekts „Bērnu rotaļu laukuma izveide” (106 punkti)

11. Biedrība „Sansusī” projekts „Aknīstes simtgades koncerts visilgāk Aknīsti piedzīvojušajiem” (96 punkti)

12. Biedrība MK „Aknīste” projekts „Apkure MK „Aknīste” mednieku mājā” (92 punkti)

13. Neformāla grupa „Aigars Pāvulāns” projekts „Ancenes košums” - netika vērtēts;

14. Iedzīvotāju iniciatīvu grupa „Dzīvās salas” projekts „Videomateriālu „Dzīvās salas Aknīstes novadā” izveidošana, publicēšana un popularizēšana”– netika vērtēts;

Pieci projekti tiek atbalstīti visas pieprasītās summas apjomā! Diemžēl divi projekti ar iedzīvotājiem būtiskām idejām neatbilda administratīvajiem kritērijiem - dokumentu noformēšanai, atbilstoši 2018.gada 4.septembra Ministru Kabineta noteikumiem nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, ko vērtēšanas komisija, atbilstoši Nolikumam, nedrīkstēja ignorēt. Turpmāk aicinām rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu, lai dalība konkursā sagādātu pēc iespējas mazāk rūgtu brīžu! Liels paldies visiem iedzīvotājiem, biedrībām par idejām un vēlmi darīt, radīt sava novada, sabiedrības labā! Lai veiksmīga ideju realizācija! Uz tikšanos projektu radītajos pasākumos un vietās!

Projektu konkursa koordinatore - Aknīstes kultūras darba organizatore Aiga Krievāne, e-pasts aigaand2@inbox.lv