Aicina piedalīties aptaujā par Krustpils novada Krustpils pagastā plānoto olu produktu ražotnes izveidi

Aicina piedalīties aptaujā par Krustpils novada Krustpils pagastā plānoto olu produktu ražotnes izveidi

Aicina piedalīties aptaujā par Krustpils novada Krustpils pagastā plānoto olu produktu ražotnes izveidi

Iedzīvotāji ir aicināti sniegt savu viedokli par Krustpils novada Krustpils pagastā, bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā plānoto olu produktu ražotnes izveidi.

Aptauja pieejama: www.visidati.lv/aptauja/1709382176/

Aptauja ir anonīma un tiek organizēta līdz 2021. gada 7. aprīlim.

Uzņēmums SIA "GALLUSMAN" Krustpils novada Krustpils pagastā, bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā izskata iespējas olu produktu ražotnes kompleksa izveidei. Ražotnes projektā plānotas investīcijas līdz 100 milj. eiro apmērā, radot līdz 200 jaunas darba vietas vietējiem iedzīvotājiem. Projekta īstenošanas rezultātā ražotne kļūtu ne tikai par lielāko olu produkcijas ražotāju reģionā, bet arī par vienu no lielākajiem graudu pārstrādātājiem Latvijā. Līdz 90% no saražotās produkcijas plānots eksportēt.

Ražotnes kompleksā paredzēts izbūvēt 16 dējējvistu novietnes, 9 jaunputnu izaudzēšanas novietnes, putnu barības ražošanas cehu, olu produktu ražošanas cehu un saistošās inženierkomunikācijas – ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu attīrīšanas, elektroapgādes, gāzes apgādes un sakaru tīklu infrastruktūru. Ražotnes kompleksā nav paredzēta putnu mēslu krātuvju izbūve, kas ir galvenais nelabvēlīgu smaku rašanās cēlonis citos putnkopības uzņēmumos. Tā vietā paredzēts izbūvēt modernas putnu mēslu pārstrādes iekārtas, kas aprīkotas ar augstas efektivitātes gaisa attīrīšanas sistēmām. Kompleksā paredzēta arī koksnes biomasas katlu māja, kas aprīkota ar dūmgāzu attīrīšanas tehnoloģijām. Elektroapgādes jaudu nodrošināšanai uz ražošanas ēku jumtiem paredzēts uzstādīt saules paneļus.

Līdz 2021. gada 5. aprīlim norisinās plānotā ražotnes kompleksa ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana.