2021.gada pašvaldībuvēlēšanu rezultāti

2021.gada pašvaldībuvēlēšanu rezultāti

 https://pv2021.cvk.lv/pub/velesanu-rezultati