Zinību dienas pasākums Aknīstes vidusskolā

Zinību dienas pasākums Aknīstes vidusskolā

Fotogalerija

1.septembrī - Zinību dienā Aknīstes vidusskolā svinīgais pasākums iesākās ar pirmklasnieku nedrošo soli aktu zālē, turoties pie rokas šī gada absolventiem 12. klases skolēniem. Skolas direktore Aija Voitiške uzrunāja skolēnus, vecākus un skolotājus. Apsveikuma vārdus svētkos veltīja Aknīstes novada Domes priekšsēdētāja Vija Dzene. Pasākumā tika godināti skolotājas Olita Treine, Daiga Ieleja un Zoja Ļaščuka, kuras saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus.

Aknīstes novada pašvaldības dāvana Zinību dienā bija „Smilšu kino”. Šis bija īpašs notikums, jo daudzi šo mākslas veidu redzēja pirmo reizi. Māksliniece Zane Pumpure-Prāmniece smiltīs veidoja burvīgas glezniņas, kuras ar projektora palīdzību tika attēlotas uz ekrāna. Viens Zanes rokas vēziens un atkal bija redzama jauna projekcija. Pēc tam skolēniem bija iespēja katram iemēģināt savu roku.

Māksliniece stāstīja, ka tā nav spontāna improvizācija, bet katram pasākumam nopietni jāgatavojas vairākas dienas. Ar smilšu kino nodarbojas jau vairākus gadus. Sākumā tas bijis hobija līmenī, bet tagad viņa ir pieprasīta dažādos pasākumos.

Izbaudot mainīgās un gaistošās gleznas, katram bija iespēja pakavēties atmiņās, kad acu skatienam garām traucās bezrūpīgās bērnības ainas.