Zemgales vēsturiskie parki – labs magnēts tūristiem

Zemgales vēsturiskie parki – labs magnēts tūristiem

Ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta LLI-313 “Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”( 4SeasonsParks) atbalstu Zemgales plānošanas reģionā un kaimiņvalsts Lietuvas Paņevežas un Šauļu apgabalā izstrādāti trīs dažādi, kopīgi tūrisma maršruti. Kā Latvijas, tā Lietuvas pusē tie aptver plašu pierobežas teritoriju ar vairāk nekā pussimts ievērības vērtiem tūrisma objektiem – pilīm un muižām un to vēsturiskajiem parkiem.

Minētie maršruti, sadarbojoties partneriem no Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR), Jelgavas, Kokneses novada un Pakrojas rajona pašvaldības, kā arī no Rokišķu Reģionālā muzeja, izveidoti ar mērķi popularizēt kultūrvēsturisko mantojumu, paplašināt un dažādot tūrisma produktu piedāvājumu visos četros gadalaikos, pielāgojot tos atšķirīgām mērķa grupām – ģimenēm ar bērniem, senioriem, ārpussezonas un aktīvā tūrisma cienītājiem. Jaunie maršruti būs atspoguļoti krāšņā brošūrā – ceļvedī, ko latviešu, lietuviešu, angļu, vācu un krievu valodā nākamā gada sākumā piedāvās starptautiskās izstādes “Balttour” un “Adventur” apmeklētājiem, izplatīs abu kaimiņvalstu Tūrisma informācijas centros, reizē interesentiem piedāvājot kļūt par “Drauga” kartes īpašniekiem ar iespēju izmatot atlaides atsevišķos maršruta objektos. Gatavojoties jau nākamajai tūrisma sezonai, ar projekta atbalstu, maršrutos iekļauto objektu īpašniekiem, tūrisma profesionāļiem un citiem interesentiem notikušas vairākdienu mācības tūrisma produktu attīstībā, jaunajos maršrutos noorganizētas Latvijas un Lietuvas žurnālistu un tūrisma operatoru informatīvās vizītes, iesākta atbilstīgas video filmas izgatavošana.

Projekta ieviešanas sākumposmā SIA “Veido vidi” veiktais apjomīgais pētījums par piļu un muižu parkiem Zemgalē un Ziemeļlietuvā, ļauj secināt, ka minētā pārrobežu teritorija ir necerēti bagāta ar šādiem unikāliem, ceļotāju aprindās vairāk vai mazāk zināmiem objektiem, kas slēpj nozīmīgu tūrisma attīstības potenciālu. Pētījuma laikā, izmantojot pieejamās datu bāzes un attīstības plānošanas dokumentus, Zemgalē pavisam identificēti aptuveni 90 seno piļu un muižu parki, no kuriem 74 atrodas lauku vidē, bet 16 – pilsētvidē. Visvairāk šādu parku ir Jelgavas, Dobeles un Bauskas novadā, atbilstīgi 19, 11 un 9, pa pieciem – Auces un Rundāles novadā, bet pa četriem – Neretas, Tērvetes un Vecumnieku novadā. Aptuveni pusē no identificētajiem parkiem piedāvā tūrisma pakalpojumus, piemēram, Rundāles, Bauskas, Gārsenes, Mežotnes un Jelgavas pils parkā, Blankenfeldes, Mežmuižas, Vecauces, Vilces, Zaļenieku muižas un vēl citos parkos, galvenokārt tajās vietās, kur bijušo muižu ēkās izvietojušās izglītības un cita rakstura iestādes. Šīs teritorijas arī kalpo vietēja mēroga kultūras un atpūtas pasākumu rīkošanai. No visiem Zemgalē identificētajiem parkiem, pētnieki, iesaistot ekologus, dendrologus un vēl citus speciālistus, izraudzījās un apsekoja 15, bet pēc iespējas atšķirīgākus muižu parkus, kuros veica detalizētāku izpēti, vērtēja to vēsturisko izcelsmi, plānojumu, funkcionalitāti, pieguļošās teritorijas zonējumu, bioloģisko un dendroloģisko daudzveidību, ainaviskumu, noteica dabas un kultūrvēsturisko vērtību. Vēl vienam - Asares muižas parkam Aknīstes novadā izstrādāja Attīstības koncepciju, konkrētā skiču projektā sniedza priekšlikumus parka atjaunošanai un infrastruktūras izveidei. Līdzīgas darbības pētījuma autori veikuši arī Lietuvas pusē, kur arī identificēts tikpat daudz, aptuveni 90 piļu un muižu vēsturisko parku. Ar pētījumu plašāk var iepazīties ZPR interneta vietnes www.zemgale.lv sadaļā Lejuplādes.

Projekta kopējais finansējums ir 692 246,76 eiro, no tiem ERAF finansējums – 588 409,75 eiro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:

Juris Kālis

Zemgales Plānošanas reģiona

Sabiedrisko attiecību speciālists