AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Vidi degradējošu būvju un nekoptu teritoriju apzināšanas komisija

Vidi degradējošu būvju un nekoptu teritoriju apzināšanas komisija

(apstiprināta 16.12.2013. domes sēdē, prot. Nr.18, 6.#;
groz.22.03.2017. domes sēdē, prot.Nr.6, 17.#;
groz.23.05.2018. domes sēdē, prot.Nr.7, 50.#)

Ilze Ieleja nekustamā īpašuma speciāliste
Kristaps Žubeckis nekustamā īpašuma speciālists
Normunds Zariņš Aknīstes saimniecības daļas vadītājs
Jānis Bondars Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs
Evita Jasāne Asares pagasta pārvaldes vadītāja