AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Vidi degradējošu būvju un nekoptu teritoriju apzināšanas komisija

Vidi degradējošu būvju un nekoptu teritoriju apzināšanas komisija

Vidi degradējošu būvju un nekoptu teritoriju apzināšanas komisija

(apstiprināta 16.12.2013. domes sēdē, prot. Nr.18, 6.#; groz.22.03.2017. domes sēdē, prot.Nr.6, 17.#; groz.23.05.2018. domes sēdē, prot.Nr.7, 50.#; groz.26.02.2020. domes sēdē, prot.Nr.4, 2.#)

Ilze Ieleja – nekustamā īpašuma speciāliste

Kristaps Žubeckis – nekustamā īpašuma speciālists

Normunds Zariņš – Aknīstes saimniecības daļas vadītājs

Ija Ašaka – pašvaldības policijas inspektore

Jānis Gavars – pašvaldības izpilddirektors

Lāsma Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste

Evita Jasāne – Asares pagasta pārvaldes vadītāja

Aknīstes novada pašvaldības Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisijas nolikums