Vides pasākums “Glāb pasauli!” 1.-2.klases skolēniem

Vides pasākums  “Glāb pasauli!” 1.-2.klases skolēniem

2020.gada 24. janvārī Aknīstes vidusskolā notika izglītojošs pasākums: “Glāb pasauli!” 1.-2.klases pagarinātas dienas grupas skolēniem par atkritumu šķirošanas nozīmi. Dalībnieki pārbaudīja un papildināja savas zināšanas 4 stacijās:

  • Šķiro atkritumus!
  • Iestādi koku!
  • Piesārņo vai nepiesārņo!
  • Zini vai mini!

Pasākuma dalībnieki apņēmās turpmāk uzņemties līdzatbildību atkritumu tēmas problēmu risināšanā un izvēlēsies videi draudzīgus risinājumus.

Pasākumu vadīja ekopulciņa dalībnieki no 5. un 6. kl. - P. Pudāne, L. Poriete, L. Andersiņa, R.Radionovs. Paldies pasākuma organizatoriem un dalībniekiem! Foto: skolotāja D. Ieleja. Informācija: Ekoskolas programmas koordinatore S. Jasāne