Veidojam jaunu pastāvīgu pārgājiena tūrisma ceļa

Veidojam jaunu pastāvīgu pārgājiena tūrisma ceļa

Iedvesmojoties no fonda “1836” un Imanta Ziedoņa muzeja veidotā Latvijas apceļošanas gājiena, Leišmales pašvaldības ir uzsākušas darbu pie jauna pastāvīga pārgājiena tūrisma ceļa izveides.

2014. gadā Imanta Ziedoņa muzejs un fonds “1836” aizsāka projektu “Izgaismot Latviju”, kura mērķis bija 1836 km garo Latvijas robežu atdzīvināt tūrisma ceļā. Ceļš tika sadalīts četros pārgājienu posmos, gar Latvijas–Lietuvas robežu izveidojot “Leišmalītes” ceļu. Pēc Imanta Ziedoņa muzeja ierosmes, pierobežas pašvaldības ir apņēmušās iepriekšējos gados veikto ceļu iedzīvināt par pastāvīgu tūrisma ceļu. Šobrīd darba grupā ir iesaistījušies Daugavpils, Ilūkstes, Aknīstes, Viesītes, Neretas un Vecumnieku novadu pašvaldību speciālisti.
 
Pirmajā darba grupas tikšanās reizē Aknīstē Imanta Ziedoņa muzeja pārstāves Maija Jaunzeme un Žanete Grende iepazīstināja ar savu personīgo pieredzi starptautiski pazīstamajā Svētā Jēkaba ceļā (spāniski Camino de Santiago) Spānijā, kas katru gadu pulcē simtiem tūkstošu ceļotāju. Šis stāsts bija lielisks piemērs tam, kā var attīstīties nomales un cik daudz iespēju paveras vietējiem iedzīvotājiem kā pakalpojumu sniedzējiem. Veiksmīgi attīstot ieceri, nākotnē radīsies nepieciešamība pēc naktsmītnēm un ēdināšanas pakalpojumiem, kas veicinātu pierobežas iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti.
 
Šobrīd ir uzsākts darbs pie tūrisma ceļa iezīmēšanas kartē. Sēlijas pierobežas pašvaldības aicina visus interesentus uz kopīgām talkām, lai iedzīvinātu ideju dabā. Aprīlī un maijā notiks piecas talkas. Viena no tām – Aknīstes novadā. 3. maijā, plkst. 10.00 pulcējamies pie Dūņu tilta. Sakopsim upes krastu līdz Aknīstei. Pēc talkas būs kopīgs ugunskurs ar muzikāliem priekšnesumiem.
 
Uz tikšanos!
Sīkāka informācija pie novada talku koordinatores Santa Šmite (+37128616357)