Vedējs 2014

Vedējs 2014

Fotogalerija

12.augustā aizritējis biedrības „Lauku partnerība Sēlija” organizētais radošo darbu konkursa „Vedējs 2014” noslēguma pasākums. Šogad Aknīstes novada Asares pagasta Ancenes ciems izvēlēts tāpēc, ka iepriekšējā gada „Vedējs 2013” Jānis Subatiņš ir ancenietis. Klātesošos uzrunāja un sveica biedrības „Lauku partnerība Sēlija” valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Medvecka, Aknīstes novada Domes priekšsēdētāja Vija Dzene un Jēkabpils novada izpilddirektors Jānis Subatiņš. Konkurss rīkots kopš 2006.gada, lai plašākai sabiedrībai vēstītu par darbīgiem cilvēkiem laukos, kam piemīt dzīves gudrība vadīt, vest sev līdzi citus cilvēkus. Ikvienā pagastā ir pieredzējis, aizrautīgs cilvēks, kuram uzticamies, kurš ar savu degsmes dzirksti prot kurt uguni pārējos.
Šogad tika godināti 16 darbīgi, dzīvesgudri ļaudis.
 
N.p.k.
Vedējs
Autors
Pagasts
1.
Daina Kalve
Jānis Āboliņš
Kūku pagasts
2.
Inese Vilcāne
Velta Lāce
Viesīte
3.
Līga Griškena
Velta Lāce
Saukas pagasts
4.
Inese Grauze
Vija Roze
Zasas pagasts
5.
Daina Mažeika
Lidija Drozdovska
Gārsenes pagasts
6.
Olga Voitiška
Anna Žindiga
Aknīste
7.
Irēna Butkus
Līvija Štolniece
Aknīste
8.
Gatis Timofejevs
Valija Bogdāne
Rubeņu pagasts
9.
Astra Liopa
Rita Baltaruņķe
Dunavas pagasts
10.
Ivars Kalniņš
Benita Kalniņa
Zasas pagasts
11.
Daiga Ģeidāne
Kaspars Sēlis
Zasas pagasts
12.
Ruta Jakovļeva
Maija Bataraga
Sala
13.
Gunta Dimitrijeva
Dzidra Nartiša
Jēkabpils novads
14.
Daina Timofejeva
Līvija Dadeika
Zasas pagasts
15.
Dagnija Zobena
Vija Šmuidriņa
Salas pagasts
16.
Aivis Kokins
Aiva Jakubovska
Zasas pagasts