Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka aicina izteikt viedokli, piedaloties aptaujā

Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka aicina izteikt viedokli, piedaloties aptaujā

Aptaujas anketa par V. Ancīša Aknīstes bibliotēkas darba laiku

https://www.e-formas.lv/f/O8lqXds6u0MOaW6M