AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Vadība

 

Amats Vārds, uzvārds Telefons e-pasts
Domes priekšsēdētāja Vija Dzene
65237750
29205425
vija.dzene@akniste.lv
Administrācijas vadītājs, izpilddirektors Jānis Gavars 28685224 janis.gavars@akniste.lv