AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

V. Ancīša Aknīstes bibliotēka

Mūsu adrese:
Skolas iela 16a,
Aknīste, Aknīstes nov.
LV – 5208

Tālrunis uzziņām:
65266245; mob. 22009245

e-pasts: biblioteka@akniste.lv

Bibliotēka atvērta:
Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien: 9.00- 18.00
Piektdien: 10.00- 16.30
Brīvdienas: sestdienās, svētdienās

Mūs var atrast pirmsskolas bērnu izglītības iestādes „Bitīte” 2. korpusa 2. stāvā.


Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka ir vietējās nozīmes publiskā bibliotēka ar universālu krājumu. Bibliotēka ir informācijas, komunikācijas iestāde iedzīvotājiem, kuras pakalpojumus var izmantot jebkurš bibliotēkas lietotājs neatkarīgi no dzīvesvietas, vecuma un sociālā stāvokļa. Kā arī iekļauties tālākajā sabiedrības informācijas procesā, veicināt uz zināšanām balstītās sabiedrības attīstību, piedāvāt un nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt lietotāji, nodrošināt kulturālu, saturīgu laika pavadīšanu.

Ieskats bibliotēkas vēsturē

Pirmais ieraksts Aknīstes bibliotēkas inventāra grāmatā izdarīts 1946.gada 26.oktobrī. To arī uzskatām par bibliotēkas dibināšanas gadu. Par Aknīstes bērnu bibliotēkas dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1952.gads.
No 1950.gada līdz 1956.gadam Aknīstes bibliotēka bija Jēkabpils rajona bibliotēka. No1967.gada tā ir Jēkabpils rajona kultūras nodaļas pakļautībā. 
2003.gadā tika apvienotas Aknīstes pieaugušo un bērnu bibliotēkas. Apvienotajai bibliotēkai dots nosaukums – Aknīstes pilsētas bibliotēka. 2007.gadā bibliotēka tiek nosaukta Valdemāra Ancīša vārdā. Bibliotēka  akreditēta 2007.,2012. gadā.  Nākamā akreditācija šogad 2018.gadā.

Bibliotēkā darbojas:

  • Abonements,
  • bērnu literatūras nodaļa,
  • lasītava un informācijas centrs,
  • novadpētniecības istaba
Bibliotēkas  izmantošana 2017
Bibliotēkas krājums 12602
Lietotāju skaits 445
Apmeklējumu skaits 6501
Izsniegums 13286

Bibliotēka ir izveidojusies par klientorientētu bibliotēku, kuras prioritāte ir labāk un pēc iespējas ērtāk apkalpot savus lasītājus, lai, ienākot bibliotēkā, rastos vēlme te pavadīt vairāk sava brīvā laika. Bibliotēkā vienlīdz ērti ir gan tiem, kas nāk uz abonementu, lasītavu, informācijas centru, gan tiem, kas vēlas iegūt jaunu informāciju un strādāt ar informācijas tehnoloģijām, gan tiem, kas atnāk uz bibliotēku ar saviem mazuļiem, jo arī par tiem ir padomāts. Pašus mazākos gaida pasaku mašīnīte, kurā saliktas grāmatiņas pašiem mazākajiem lasītājiem, bet tos, kuri grib atpūsties un paspēlēt kādu intelektuālus spēli, gaida Bērnu atpūtas un spēļu stūrītis.

Lai apmierinātu lasītāju pieprasījumu pēc grāmatām, izmantojam starpbibliotēku abonementu. Grāmatas pasūtām no Galvenās bibliotēkas, SBA un citās bibliotēkām.

Bibliotēkā novadpētniecības darbs ir kļuvis par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. Darbs tiek veikts daudzu gadu garumā, regulāri fiksējot izmaiņas novada dzīvē.

Ar 2009.gada janvāri esam uzsākuši lasītāju elektronisko apkalpošanu.

Bibliotēkas lietotājiem ir iespēja izmantot bezmaksas internetu.

Bibliotekā visisplatītākā literatūras popularizēšanas forma ir literatūras izstādes. To veidošanas tematika atkarīga no sabiedriski politiskajām un kultūras dzīves aktualitātēm sabiedrībā. Bibliotēka organizē tematiskus un literārus pasākumus

Cienījamie lasītāji!

Turpmāk ar Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkas jaunsaņemto grāmatu sarakstu varēsiet iepazīties ne tikai bibliotēkā, bet arī Aknīstes novada pašvaldības mājas lapā.

2015.gads-Saskaņā ar programmu „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanā” saņemtās grāmatas

Saskaņā ar programmu „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai” saņemtās grāmatas


Valdemāram Ancītim-90

Valdemāram Ancītim-95

V. Ancīša Aknīstes bibliotēkai -70