AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Uzņēmējdarbība

Rundāles pilī godina labākos uzņēmējus

Fotogalerija Piektdien, 30. novembrī, Rundāles pils Baltajā zālē godināja Zemgales plānošanas reģiona krietnākos uzņēmējus. Šāds pasākums notiek jau trešo gadu un to organizē Zemgales Plānoš...

Gada noslēguma pasākums mājražotājiem

Gada noslēguma pasākums mājražotājiem

Lursoft pētījums par uzņēmējdarbības tendencēm reģionos

Pētot uzņēmējdarbības tendences reģionos, lielākoties priekšplānā izvirzās Latvijas lielās pilsētas vai arī Rīgas pievārtē izvietotās pašvaldības. Tieši šeit koncentrē...

Lauku partnerība Sēlija apzina iniciatīvas grupu vajadzības

Šī gada noslēgums Lauku partnerībā “Sēlija” iezīmējas ar vairākiem nozīmīgiem notikumiem. Viens no tiem – esam veiksmīgi apguvuši daļu no piešķirtajiem LEADER programmas lī...

Paziņojums par AS “Latvijas valsts meži” paredzētās darbības akceptēšanu

Aknīstes novada pašvaldība paziņo, ka 2018. gada 24.oktobrī ir pieņemts lēmums (protokols Nr.13;21) “Par paredzētās darbības “Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšana&...

9.oktobrī seminārs lauksaimniekiem

9.oktobrī seminārs lauksaimniekiem

2018. gada 17. septembra Atzinums Nr. 5-04/13, kas izdots par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu AS “Latvijas valsts meži” paredzētajai darbībai – derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšanai atradnē “Lielais Aknīstes purvs” Aknīst

2018. gada 17. septembra Atzinums Nr. 5-04/13, kas izdots par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu AS “Latvijas valsts meži” paredzētajai darbībai –derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašinā&...

Ligita Elksnīte no Aknīstes novada pārtikas izstādē " Rīga Food" -Ārstniecības augu sīrupi un zāļu tējas – “Sajūti Dabu”

No 5.-8. septembrim pārtikas izstādē " Rīga Food " piedalijās 720 uzņēmumi no 35 valstīm un šogad bija skatāmi un baudāmi 15 valstu nacionālie stendi. Apmeklētāji – gardēži un profesionāļ...

Seminārs “LAD aktualitātes” 2018. gada 28. septembrī

Seminārs “LAD aktualitātes” 2018. gada 28. septembrī

ALTUM sāk piedāvāt mazos aizdevumus lauku teritorijās

Attīstības finanšu institūcija ALTUM no šodienas sāk piedāvāt pilnīgi jaunu aizdevumu programmu “Mazie aizdevumi lauku teritorijās”, kas ir izstrādāta sadarbībā ar Zemkopības ministriju. ...

Pasākums jauniešiem "Laukiem būt!"

Ar pirmajām informatīvajām dienām 18. septembrī Jēkabpilī sāksies ikgadējais Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) rīkotais pasākums “Laukiem būt!”. Tā ietvaros notiks informatīvās ...

Tiek izmaksāts ES ārkārtas atbalsts par zaudētajiem ziemājiem

Lauku atbalsta dienests 23.augustā sāk izmaksāt Eiropas Savienības piešķirto ārkārtas atbalstu lauksaimniekiem par plūdu un lietavu dēļ neiesētajiem vai zaudētajiem ziemājiem laikā no 2017. gada augusta līdz oktobrim, tādē...