AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Uzņēmējdarbība

Tiek izmaksāts ES ārkārtas atbalsts par zaudētajiem ziemājiem

Lauku atbalsta dienests 23.augustā sāk izmaksāt Eiropas Savienības piešķirto ārkārtas atbalstu lauksaimniekiem par plūdu un lietavu dēļ neiesētajiem vai zaudētajiem ziemājiem laikā no 2017. gada augusta līdz oktobrim, tādē...

PAZIŅOJUMS par derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves kūdras atradnē „Lielais Aknīstes purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve kūdras atradnes „Lielais Aknīstes purvs” teritorijā. Ierosinātājs: AS „Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281. Paredzētās darbības ...

Lauku diena par vasaras kviešu audzēšanu, pielietojot dažādas augsnes apstrādes tehnoloģijas

LLKC aicina apmeklēt demonstrējuma lauku dienu par dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājumu graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai. Lauku diena notiks 19. jūlijā plkst. 11.00 ...

Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītām aktivitātēm, arī tūrismam

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2018. gada 18. jūnija līdz 18. jūlijam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstī&...

Uzņēmējus aicina uz MMU projekta prezentāciju un semināru “Uzņēmuma digitālā identitāte”

Uzņēmējus aicina uz MMU projekta prezentāciju un semināru “Uzņēmuma digitālā identitāte” 30. maijā, no plkst. 10:30, uzņēmēji tiek aicināti uz bezmaksas “Mazo un mikro komersantu apmācības inovā...

Biedrības Lauku partnerība „Sēlija” paziņojums

Lauku partnerība "Sēlija" izsludina jau 5. LEADER projektu pieņemšanas kārtu. Biedrība Lauku partnerība „Sēlija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Lauku attī...

17.aprīlī Gārsenes pilī seminārs lauksaimniekiem

17.aprīlī Gārsenes pilī seminārs lauksaimniekiem

Informācija lauksaimniekiem

No 11.aprīļa varēs pieteikties platību maksājumiem 2018. gadam un marķētās dīzeļdegvielas iegādei. Lauku attīstības konsultante Irēna Butkus.

Seminārs lauksaimniekiem

Seminārs lauksaimniekiem

Apstiprināta ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem

Apstiprināta ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem Valdība otrdien, 13. martā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavoto kārtību par ES ārkārtas 3,46 miljonu eiro atbalsta piešķiršanu ...

Jēkabpils lauku konsultāciju birojs aicina interesentus uz informatīvu semināru mājražotājiem

19. martā plkst 11:00 konsultāciju birojā Jēkabpilī Tēmas, ko apskatīsim: Digitālais mārketings - kas tas ir un kam man tas nepieciešams Sociālie tīkli un to iespējas mazajam uzņēmējam Jū...

Seminārs lauksaimniekiem

28. martā plkst.10.00 Aknīstes novada pašvaldības zālē notiks seminārs. Informācija no LAD 1. Izmaiņas platību maksājumos. 2. Valsts atbalsts. Informācija 25649618 I. Butkus