AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Uzņēmējdarbība

Informācija no Lauku Atbalsta Dienesta

Pieejams atbalsts ar tūrismu saistītu pakalpojumu un mārketinga aktivitāšu īstenošanai Lauku atbalsta dienests informē, ka no 2019.gada 4.februāra līdz 2019.gada 4.martam būs iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai ...

2019. gadā pieejamas dažādas apmācības lauksaimniekiem

2019 gadā būs pieejamas dažādas apmācības lauksaimniekiem. Šobrīd ir iespēja pieteikties. 1. Apliecības augu aizsardzības līdzekļu lietošanai iegūt varēs izejot 3 dienu apmācību 19. 20 un 21 februārī. ...

18.janvārī notiks seminārs lauksaimniekiem

18.01.2019 Aknīstes Bērnu un jauniešu centra zālē notiks seminārs lauksaimniekiem. Seminārā piedalās: Valsts Vides dienesta kontroles daļas Piesārņojuma kontroles sektora vecākā inspektore Leontīne Kravčuka un Atļauju ...

LPKS Aknīste pārdod

LPKS Aknīste, 45403002432, Skolas – 10a, Aknīste, Aknīstes novads. telefons 26446975

Svarīga informācija lauksaimniekiem

Sākot ar 2018. gada 1. novembri stājās spēkā EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/1012 dzīvnieku audzēšanai. Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās Eiropas savienības dalī...

Rundāles pilī godina labākos uzņēmējus

Fotogalerija Piektdien, 30. novembrī, Rundāles pils Baltajā zālē godināja Zemgales plānošanas reģiona krietnākos uzņēmējus. Šāds pasākums notiek jau trešo gadu un to organizē Zemgales Plānoš...

Gada noslēguma pasākums mājražotājiem

Gada noslēguma pasākums mājražotājiem

Lursoft pētījums par uzņēmējdarbības tendencēm reģionos

Pētot uzņēmējdarbības tendences reģionos, lielākoties priekšplānā izvirzās Latvijas lielās pilsētas vai arī Rīgas pievārtē izvietotās pašvaldības. Tieši šeit koncentrē...

Lauku partnerība Sēlija apzina iniciatīvas grupu vajadzības

Šī gada noslēgums Lauku partnerībā “Sēlija” iezīmējas ar vairākiem nozīmīgiem notikumiem. Viens no tiem – esam veiksmīgi apguvuši daļu no piešķirtajiem LEADER programmas lī...

Paziņojums par AS “Latvijas valsts meži” paredzētās darbības akceptēšanu

Aknīstes novada pašvaldība paziņo, ka 2018. gada 24.oktobrī ir pieņemts lēmums (protokols Nr.13;21) “Par paredzētās darbības “Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšana&...

9.oktobrī seminārs lauksaimniekiem

9.oktobrī seminārs lauksaimniekiem

2018. gada 17. septembra Atzinums Nr. 5-04/13, kas izdots par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu AS “Latvijas valsts meži” paredzētajai darbībai – derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšanai atradnē “Lielais Aknīstes purvs” Aknīst

2018. gada 17. septembra Atzinums Nr. 5-04/13, kas izdots par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu AS “Latvijas valsts meži” paredzētajai darbībai –derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašinā&...