AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Uzņēmējdarbība

Seminars par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Seminars par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Informācija no LAD

LAD lauku bloku kartē ir publicēti ainavu elementi – aicinām iesniegt lauku bloku precizējumus, ja nepieciešams! No šā gada 2. februāra Lauku atbalsta dienests (LAD) LAD lauku bloku kartē ir publicējis ainavu elementus (koku, ...

Seminārs "Aktuāla informācija un likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"

Seminārs "Aktuāla informācija un likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"

Biedrība „Lauku partnerība Sēlija” uzsāk semināru ciklu

Preses relīze 21.01.2015. „Lauku partnerība Sēlija” ir uzsākusi darbu pie vietējās attīstības stratēģijas 2014. – 2020.gadam izstrādes. Kā definēts tās vadlīniju projektā: „Jaunie izaicinājumi 2014.-2020....

Aknīstes mājražotāji dalās pieredzē Zemgales kontaktbiržas pasākumā

2. decembrī Jelgavā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika Zemgales reģiona 4. amatnieku un mājražotāju kontaktbirža, kurā kopā sanāca amatnieki, rokdarbnieki, mājražotāji un dažādu jomu speciālisti. ...

Jauna informācija uzņēmējiem

Jauna informācija uzņēmējiem par SAM 3.3.1. Pašvaldībai, konsultējoties VARAM par SAM 3.3.1. īstenošanu (publikācijas www.akniste.lv pie aktualitātēm 19.10.2014.„Aicinājums uzņēmējiem steidzīgi pieteikt projektu idejas&...

Darbību uzsāk Aknīstes novada Uzņēmēju konsultatīvā padome

20. novembrī uz pirmo sanāksmi ieradās Aknīstes novada Uzņēmēju konsultatīvā padomes locekļi- Irēna Butkus, Lolita Zvaigzne, Ēriks Serafinovičs, Laimonis Ielejs, Juris Kuzņecovs, Ainis Čāmāns. Sanāksmē piedalījās arī ...

21.novembrī Aknīstē seminārs lauksaimniekiem

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Aknīstes novada rīkotais informatīvais seminārs Risinājumi lauku saimniecību atbalstam un attīstībai. Programma Norises vieta: Aknīstes novada bērnu un jauniešu ...

Apstiprināta uzņēmējdarbības konsultatīvā padome

22.oktobra domes sēdē tika apstiprināts „Aknīstes novada uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes nolikums”, ar kuru var iepazīties mājas lapā www.akniste.lv. Tāpat arī tika apstiprināts Padomes sastā...

Aicinājums uzņēmējiem steidzīgi pieteikt projektu idejas

2014.- 2020. gada plānošanas periodā ES fondu līdzekļu izlietojums paredzēts arī specifiskajā atbalsta mērķī (SAM) 3.3.1. - palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstī...

Latvijas un Lietuvas piļu un muižu asociāciju seminārs Rokišķos (Lietuva)

3.oktobrī Rokišķu (Lietuva) muzejā telpās notika Latvijas un Lietuvas piļu un muižu asociāciju seminārs, kura mērķis bija aktualizēt jautājumus par piļu un muižu kā nozīmīgas ...

Atvērtās dienas laukos

ATVĒRTĀS DIENAS LAUKOS 20.-21. SEPTEMBRĪ - ATBALSTI VIETĒJO RAŽOTĀJU UN IZBAUDI NEPARASTU NEDĒĻAS NOGALI! Ražas novākšana ir sākusies un Latvijas lauki aicina ciemos uz rudens akciju „Atvērtā...