AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Uzņēmējdarbība

Mūsu novada pārstāve Briselē aizstāv lauksaimnieku intereses

Pagājušās nedēļas nogalē Briselē notika Copa-Cogeca seminārs „Nākotnes kopējā lauksaimniecības politika“ - par sagaidāmo politikas reformu. Semināra diskusijās kopā ar Eiropas lauksaimniekiem piedalijās Copas-Cogecas ģenerālsekretā...

Tuvākie pasākumi mājokļu renovācijas jomā

Rīgas Tehniskā universitāte (Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts) un Ekonomikas ministrija atsāk semināru ciklu „Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. ...

Lauku atbalsta dienests turpina atbalsta izmaksu par atdalītajiem maksājumiem

Lauku atbalsta dienests (LAD) turpina maksāt avansu par atdalītajiem papildu valsts tiešajiem maksājumiem (PVTM) 70% apmērā. Septembrī tiks uzsākti maksājumi vēl trīs atbalsta veidiem - atdalītajiem PVTM par laukaugu ...

Pieredzes brauciens uz Kurzemi

Divas dienas 15. un 16. jūlijā piecdesmit četriem Aknīstes novada iedzīvotājiem bija iespēja paskatīties kā dzīvo un saimnieko Kurzemē. Tas bija Lauku tīkla atbalstīts pieredzes apmaiņas brauciens, kur tēma bija "...

ToDo drošās mājas pasākums

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība sadarbībā ar Izglītības un Zinātnes ministriju realizē Eiropas Sociālā fonda atbalstītu projektu "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemēro&...

Elektroniskā pieteikšanās platību maksājumiem

 Elektroniskā pieteikšanās platību maksājumiem 2011.gadam jau ir uzsākta! Šogad EPS piedāvā arī vairākus jaunumus!  Piesakoties elektroniski Jūs noteikti iegūsiet: -       &...

Aprīlī sāksies jaunais semināru cikls par mājokļu renovāciju

2011.gada aprīlī Ekonomikas ministrija (EM) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros ...

Bezmaksas semināri „Biznesa plāna sagatavošana ESF programmas „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” ietvaros”

Zemgales Plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs aicina visus interesentus pieteikties uz BEZMAKSAS semināru projektu iesniedzējiem. Semināra tēmas: ESF programmas "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmē...

Aknīstes novada zemnieku un uzņēmēju vakars

1. aprīlī  plkst. 20.00  Gārsenes kultūras namā  Aknīstes novada zemnieku un uzņēmēju vakars. Muzicēs Gārsenes VIA. Dalības maksa 2.00Ls . Pieteikties līdz 28.03. 2011. Gārsenes pagasta pārvaldē telef. 26389739 26389739 Asares pagasta ...

Aicinājums uzņēmējiem, brīvu telpu, zemes īpašniekiem!

Aicinājums uzņēmējiem, brīvu telpu, zemes īpašniekiem!

INFORMATĪVS SEMINĀRS „Uzņēmējdarbība - pašu labklājībai un novada izaugsmei”

INFORMATĪVS SEMINĀRS „Uzņēmējdarbība - pašu labklājībai un novada izaugsmei”

2010.gada 15.oktobrī plkst. 11:00 INFORMATĪVS SEMINĀRS ”ES fondu atbalsta iespējas uzņēmējiem”

2010.gada 15.oktobrī plkst. 11:00 INFORMATĪVS SEMINĀRS ”ES fondu atbalsta iespējas uzņēmējiem”