AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Uzņēmējdarbība

Bezmaksas semināri „Biznesa plāna sagatavošana ESF programmas „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” ietvaros”

Zemgales Plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs aicina visus interesentus pieteikties uz BEZMAKSAS semināru projektu iesniedzējiem. Semināra tēmas: ESF programmas "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmē...

Aknīstes novada zemnieku un uzņēmēju vakars

1. aprīlī  plkst. 20.00  Gārsenes kultūras namā  Aknīstes novada zemnieku un uzņēmēju vakars. Muzicēs Gārsenes VIA. Dalības maksa 2.00Ls . Pieteikties līdz 28.03. 2011. Gārsenes pagasta pārvaldē telef. 26389739 26389739 Asares pagasta ...

Aicinājums uzņēmējiem, brīvu telpu, zemes īpašniekiem!

Aicinājums uzņēmējiem, brīvu telpu, zemes īpašniekiem!

INFORMATĪVS SEMINĀRS „Uzņēmējdarbība - pašu labklājībai un novada izaugsmei”

INFORMATĪVS SEMINĀRS „Uzņēmējdarbība - pašu labklājībai un novada izaugsmei”

2010.gada 15.oktobrī plkst. 11:00 INFORMATĪVS SEMINĀRS ”ES fondu atbalsta iespējas uzņēmējiem”

2010.gada 15.oktobrī plkst. 11:00 INFORMATĪVS SEMINĀRS ”ES fondu atbalsta iespējas uzņēmējiem”

Iznākusi brošūra Mazās uzņēmējdarbības uzsākšana

Iznākusi brošūra Mazās uzņēmējdarbības uzsākšana

Bezmaksas apmācības amatniekiem uzņēmējdarbībā

Bezmaksas apmācības amatniekiem uzņēmējdarbībā