AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Uzņēmējdarbība

VIENSĒTU STĀSTI: Ja grib un var - mūsu novada uzņēmēji

Aknīstes novada Asares pagasta saimniekiem Valentīnai un Miervaldim Čāmāniem visa ir tik daudz, ka grūti uzskaitīt: 18 darbinieki, 250 hektāru aramzemes, 100 cūkas, 28 Šarolē gaļas govis ar teļiem, trīs lielās kravas automašīnas pārvadājumiem...

Bezmaksas seminārs „ES fondu iespējas uzņēmējiem 2007.-2013.gada plānošanas periodā”

Š. g. 2.maijā pulksten 10.30 Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, Krustpils novada konferenču zālē, Zemgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu informāciju centrs sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu organizē bezmaksas ...

Lauku atbalsta dienests aicina – esi e-aktīvs!

Izmanto iespēju pieteikties elektroniski: - Platību maksājumiem - Dīzeļdegvielas iegādei ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu - Projektveidīgiem pasākumiem - Ilgtspējas kritēriju apliecinājumam

Tiek organizēts brauciens uz Latvijas stādu parādi

Tiek organizēts brauciens uz Latvijas stādu parādi.mPieteikties pie lauku attīstības speciālistes Irēnas Butkus mob. 26102493 līdz šī gada 25. aprīlim.

VID vēlas uzzināt Jūsu viedokli

Anketa. Anketu nosūtīt uz e-pasta adresi Jekabpils.lietvediba@vid.gov.lv

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas.

15. martā Aknīstē Sēlijas MKPC nodaļas rīkots seminārs

Tēma: 2. Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu. Nosaukums: ES un Valsts likumdošanas izmaiņas un aktualitātes meža īpašniekiem un lauku uzņēmējiem.

Aktulitātes lauksaimniekiem

Iespējas sākt saimniecisko darbību Latvijas laukos. Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: Esot zemkopības ministres amatā, strādāju, lai uzlabotu saimnieciskās darbības iespējas Latvijas reģionos. Priekšā vēl ir risinā...

Zemnieku un uzņēmēju atpūtas vakars

24.februārī plkst. 20.00 Asares kultūras namā Zemnieku un uzņēmēju atpūtas vakars. Pasākumā piedalīsies deju grupa "Kendi" Sala.  Muzicēs grupa  "Lifts" Dalības maksa 4.Ls. Pieteikties telef. 26102493  ...

Seminārs uzņēmējiem

LR tiesisko normu piemērošana uzsākot uzņēmējdarbību ar ES struktūrfondu atbalstu

Valsts zemes dienests informē

Ministru kabinets 2011.gada 8.novembrī ir uzdevis Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību 2012.gadā izstrādāt pasākumu kompleksu palīgēku datu sakārtošanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā

ES fondu apguves statistika Zemgales reģiona griezumā

Zemgales plānošanas reģiona speciālisti apkopojuši informāciju par Eiropas Sociālā fonda (ESF), Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) līdzekļu piesaisti Zemgales ...