AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Uzņēmējdarbība

Seminārs uzņēmējiem

LR tiesisko normu piemērošana uzsākot uzņēmējdarbību ar ES struktūrfondu atbalstu

Valsts zemes dienests informē

Ministru kabinets 2011.gada 8.novembrī ir uzdevis Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību 2012.gadā izstrādāt pasākumu kompleksu palīgēku datu sakārtošanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā

ES fondu apguves statistika Zemgales reģiona griezumā

Zemgales plānošanas reģiona speciālisti apkopojuši informāciju par Eiropas Sociālā fonda (ESF), Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) līdzekļu piesaisti Zemgales ...

Seminārs mājražotājiem

Jēkabpils nodaļa sadarbībā ar biedrību „ Lauku Partnerība Sēlija” rīko semināru. Tēma: Par LEADER pieejas pasākumu īstenošanu. Nosaukums: Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde ...

16.februārī Aknīstē seminārs par nodokļu likumdošanu.

16. februārī plkst.10.00 Aknīstes novada domes zālē seminārs "Aktualitātes nodokļu likumdošanā"

LLTA „Lauku ceļotājs” uzsāk projektu „Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā”

LLTA „Lauku ceļotājs” uzsāk projektu „Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā” un aicina uz Info dienām. Ar projekta palīdzību gribam ...

Zemniekiem iespēja uzdot jautājumus

Lauku atbalsta dienests 19. janvārī organizē kārtējo tikšanos ar lauksaimnieku organizācijām, lai atbildētu uz viņu neskaidrajiem jautājumiem. Kā jau zināt arī LLKC pārstāvji piedalās š...

Pieejamie atbalsta instrumenti uzņēmējiem

  Pieejamie atbalsta instrumenti uzņēmējiem

Aptauja par mājražošanu, mājamatniecību

Biedrība "Lauku partnerība Sēlija", sakarā ar tai piešķirto finansējumu  Ls 45 000 apmērā mājražošanas un mājmatniecības atbalstam aktivitātē "Konkurētspējas ...

Lauku atbalsta dienests informē

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka 2011.gada 25.novembrī saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumu Nr.295 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu...

Aktuāla informācija lauksaimniekiem – „Latvijas krājbanka” klientiem

Zemkopības ministrija aicina lauksaimniekus nomainīt kontus AS „Latvijas krājbanka” uz kontiem kādā no citām bankām, lai Lauku atbalsta dienests (LAD) lauksaimniekiem varētu pārskaitīt platību maksājumus.

Hipotēku bankā izveidota jauna mikrokredītu un grantu programma

Lai sāktu jaunu biznesu no nulles vai attīstītu esošo, nereti pietiek arī ar salīdzinoši nelieliem naudas līdzekļiem. Hipotēku banka tieši šādām vajadzībām sā...