AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Uzņēmējdarbība

Valsts atbalsts jaunajiem uzņēmējiem – Hipotēku bankā!

Pēdējo gadu laikā jau vairāk nekā 750 jaunie uzņēmēji ir sākuši savas gaitas kopā ar Hipotēku banku, un viņus visus vieno kas nozīmīgs – katra jaunā biznesa sākumā ...

Paziņojums par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu

Pamatojoties uz Aknīstes novada domes 2012. 25.aprīļa sēdē Nr.6 pieņemto lēmumu nr.19, pašvaldība uzsāk Aknīstes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi 20 gadiem. Tās mērķ...

Hipotēku bankas Klientu kluba „Mēs paši” projektu konkurss

Hipotēku bankas Klientu kluba „Mēs paši” projektu konkurss Jēkabpilī un 12 novados Hipotēku bankas Klientu klubs "Mēs paši" izsludinājis projektu konkursu Jēkabpils pilsētā un novadā, ...

VIENSĒTU STĀSTI: Ja grib un var - mūsu novada uzņēmēji

Aknīstes novada Asares pagasta saimniekiem Valentīnai un Miervaldim Čāmāniem visa ir tik daudz, ka grūti uzskaitīt: 18 darbinieki, 250 hektāru aramzemes, 100 cūkas, 28 Šarolē gaļas govis ar teļiem, trīs lielās kravas automašīnas pārvadājumiem...

Bezmaksas seminārs „ES fondu iespējas uzņēmējiem 2007.-2013.gada plānošanas periodā”

Š. g. 2.maijā pulksten 10.30 Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, Krustpils novada konferenču zālē, Zemgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu informāciju centrs sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu organizē bezmaksas ...

Lauku atbalsta dienests aicina – esi e-aktīvs!

Izmanto iespēju pieteikties elektroniski: - Platību maksājumiem - Dīzeļdegvielas iegādei ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu - Projektveidīgiem pasākumiem - Ilgtspējas kritēriju apliecinājumam

Tiek organizēts brauciens uz Latvijas stādu parādi

Tiek organizēts brauciens uz Latvijas stādu parādi.mPieteikties pie lauku attīstības speciālistes Irēnas Butkus mob. 26102493 līdz šī gada 25. aprīlim.

VID vēlas uzzināt Jūsu viedokli

Anketa. Anketu nosūtīt uz e-pasta adresi Jekabpils.lietvediba@vid.gov.lv

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas.

15. martā Aknīstē Sēlijas MKPC nodaļas rīkots seminārs

Tēma: 2. Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu. Nosaukums: ES un Valsts likumdošanas izmaiņas un aktualitātes meža īpašniekiem un lauku uzņēmējiem.

Aktulitātes lauksaimniekiem

Iespējas sākt saimniecisko darbību Latvijas laukos. Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: Esot zemkopības ministres amatā, strādāju, lai uzlabotu saimnieciskās darbības iespējas Latvijas reģionos. Priekšā vēl ir risinā...

Zemnieku un uzņēmēju atpūtas vakars

24.februārī plkst. 20.00 Asares kultūras namā Zemnieku un uzņēmēju atpūtas vakars. Pasākumā piedalīsies deju grupa "Kendi" Sala.  Muzicēs grupa  "Lifts" Dalības maksa 4.Ls. Pieteikties telef. 26102493  ...