AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Uzņēmējdarbība

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas.

15. martā Aknīstē Sēlijas MKPC nodaļas rīkots seminārs

Tēma: 2. Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu. Nosaukums: ES un Valsts likumdošanas izmaiņas un aktualitātes meža īpašniekiem un lauku uzņēmējiem.

Aktulitātes lauksaimniekiem

Iespējas sākt saimniecisko darbību Latvijas laukos. Zemkopības ministre Laimdota Straujuma: Esot zemkopības ministres amatā, strādāju, lai uzlabotu saimnieciskās darbības iespējas Latvijas reģionos. Priekšā vēl ir risinā...

Zemnieku un uzņēmēju atpūtas vakars

24.februārī plkst. 20.00 Asares kultūras namā Zemnieku un uzņēmēju atpūtas vakars. Pasākumā piedalīsies deju grupa "Kendi" Sala.  Muzicēs grupa  "Lifts" Dalības maksa 4.Ls. Pieteikties telef. 26102493  ...

Seminārs uzņēmējiem

LR tiesisko normu piemērošana uzsākot uzņēmējdarbību ar ES struktūrfondu atbalstu

Valsts zemes dienests informē

Ministru kabinets 2011.gada 8.novembrī ir uzdevis Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību 2012.gadā izstrādāt pasākumu kompleksu palīgēku datu sakārtošanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā

ES fondu apguves statistika Zemgales reģiona griezumā

Zemgales plānošanas reģiona speciālisti apkopojuši informāciju par Eiropas Sociālā fonda (ESF), Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) līdzekļu piesaisti Zemgales ...

Seminārs mājražotājiem

Jēkabpils nodaļa sadarbībā ar biedrību „ Lauku Partnerība Sēlija” rīko semināru. Tēma: Par LEADER pieejas pasākumu īstenošanu. Nosaukums: Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde ...

16.februārī Aknīstē seminārs par nodokļu likumdošanu.

16. februārī plkst.10.00 Aknīstes novada domes zālē seminārs "Aktualitātes nodokļu likumdošanā"

LLTA „Lauku ceļotājs” uzsāk projektu „Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā”

LLTA „Lauku ceļotājs” uzsāk projektu „Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā” un aicina uz Info dienām. Ar projekta palīdzību gribam ...

Zemniekiem iespēja uzdot jautājumus

Lauku atbalsta dienests 19. janvārī organizē kārtējo tikšanos ar lauksaimnieku organizācijām, lai atbildētu uz viņu neskaidrajiem jautājumiem. Kā jau zināt arī LLKC pārstāvji piedalās š...

Pieejamie atbalsta instrumenti uzņēmējiem

  Pieejamie atbalsta instrumenti uzņēmējiem