AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Uzņēmējdarbība

Lauksaimnieki par atbilstošās platības ha var iegādāties marķēto dīzeļdegvielu

Dienests ir pieņēmis lēmumu par lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirto marķētās dīzeļdegvielas kopējo daudzumu kārtējam saimnieciskajam gadam. No 2019.gada gada 1.jūlija līdz 2019.gada 30.novembrim var iegādāties ne vairāk kā 90 procentus no kopējā piešķirtā degvielas daudzuma.

Zemniekiem un uzņēmējiem

Zemkopības ministrija (ZM) un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina lauksaimniekus, uzņēmējus un iedzīvotājus apmeklēt konferenci “Stipri reģioni, stipra valsts!” Konference notiks 12. aprīlī, piektdienā, Aizkraukles pilsētas kultūras centrā Spīdolas ielā 2, Aizkrauklē.

3. aprīlī plkst.10:00 Aknīstes novada pašvaldības zālē informatīvs seminārs “Aktualitātes lauksaimniekiem”

3. aprīlī plkst.10:00 Aknīstes novada pašvaldības zālē informatīvs seminārs “Aktualitātes lauksaimniekiem”

LAD pavasarī visā Latvijā organizē seminārus lauksaimniekiem par aktualitātēm

LAD pavasarī visā Latvijā organizē seminārus lauksaimniekiem par aktualitātēm

Par masas ierobežojumiem pavasara šķīdoņa laikā

Siltā laika ietekmē atsevišķos grants autoceļu posmos ir iestājies šķīdonis un tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi – tiek liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām. Šķīdoņa ...

“Vakanču gadatirgus” 2019. gada 5. aprīlī

Darba devēja pieteikuma anketa

Organizē semināru “Meliorācijas darbi saimniecībās”

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē semināru “Meliorācijas sistēmas, to kopšana un uzturēšana“ zināšanu papildināšanai Apmācību struktūra: ...

Seminārs "Aktualitātes meža īpašniekiem un lauksaimniekiem"

Seminārs "Aktualitātes meža īpašniekiem un lauksaimniekiem"

20. martā notiks informatīvi dabas skaitīšanas semināri Aknīstē un Viesītē

Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju centru un vietējo pašvaldību 20. martā aicina visus interesentus uz bezmaksas informatīviem semināriem Aknīstē un Viesītē par biotopu inventarizāciju, kas ...

Valsts tehniskās apskates laiki un vietas Aknīstes novadā

Valsts tehniskās apskates laiki un vietas Aknīstes novadā

Aknīstes novada vārds atkārtoti izskan Latvijā ar augšupejošiem rezultātiem

Aknīstes novada vārds atkārtoti izskan Latvijā ar augšupejošiem rezultātiem