AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Uzņēmējdarbība

LPKS Aknīste, 45403002432, PĀRDOD

LPKS Aknīste, 45403002432, Skolas – 10a, Aknīste, Aknīstes novads, telefons 26516576, PĀRDOD

Rundāles pilī godina labākos uzņēmējus Zemgalē

29. novembrī Rundāles pils Baltajā zālē jau ceturto reizi Zemgales Plānošanas reģions un Uzņēmējdarbības centrs godināja labākos uzņēmējus. Tika piešķirts tituls «Gada uzņēmējs Zemgalē 2019» un pasniegta stiklā darināta piemiņas zīme, atzinības raksts un naudas balva 500 eiro apmērā.

Izsoles Aknīstes novadā

1.Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: “Muzejs”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr. 56250040211. 2.Aknīstes novada pašvaldība pārdod pirmās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: “Mūri”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, kadastra Nr. 56620030091.

Aknīstes novada pašvaldības sociālais dienests aicina darbā

Aknīstes novada pašvaldības sociālais dienests aicina darbā aprūpētāju uz nepilnu darba laiku, 6 stundas nedēļā . Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar veciem cilvēkiem vai klientiem ar īpašām vajadzībām.

Iegādāts inventārs, piesaistot valsts zivju fonda finansējumu

Iegādāts inventārs, piesaistot valsts zivju fonda finansējumu.

Turpinām darbu ūdenstilpņu aizsardzībā un apsaimniekošanā

2019.gada 13.septembrī Aknīstē notika projekta “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Aknīstes novada Vecmuižas un Zuju ezeram un apsaimniekošanas plāna izstrāde Dienvidsusējai Aknīstes novada teritorijā”, ietvaros sagatavotā pārskata sabiedriskā apspriešana.

TAGAD VISI “SADALES TĪKLS” PAKALPOJUMI PIEEJAMI E-VIDĒ Ieskatieties: sadalestikls.lv

Pēdējos gados AS "Sadales tīkls" ir aktīvi strādājusi, attīstot pakalpojumus un to pieejamību e-vidē. Šobrīd visus "Sadales tīkls" pakalpojumus klienti var saņemt attālināti.

SIA "Biznesa Vadības Centrs" organizē augu aizsardzības līdzekļu apmācības

SIA "Biznesa Vadības Centrs" organizē augu aizsardzības līdzekļu apmācības

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu (zemes gabals)

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu (zemes gabals).

LPKS Aknīste informē

LPKS Aknīste informē

Aicinājums izvirzīt kandidātus apbalvošanai 18.novembrī

Aicinājums izvirzīt kandidātus apbalvošanai 18.novembrī

Izstrādāti ekspluatācijas noteikumi Vecmuižas, Zuju ezeram un apsaimniekošanas plāns Dienvidsusējai. Publiskā apspriešana.

Aknīstes novada pašvaldība ir piesaistījusi Valsts Zivju fonda 2019. gada projektu konkursa līdzekļus zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus Vecmuižas un Zuju ezeram, kā arī apsaimniekošanas plānu Dienvidsusējai Aknīstes novada teritorijā.