AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Uzņēmējdarbība

Aknīstes novada pašvaldība pārdod nekustamos īpašumus

Zemes gabalu “Rudzāti”, Gārsenes pag., Aknīstes nov., kad. Nr. 56620030297, kop. pl. 0,5869 ha; zemes gabalu “Uzkalni”, Gārsenes pag., Aknīstes nov., kad. Nr. 56620030129, kop. pl. 0,7342 ha. ; zemes gabalu “Pagasta zeme”, Gārsenes pag., Aknīstes nov., kad. Nr. 56620030289, kop. pl. 1,3 ha.; zemes gabalu Amatnieku iela 6, Aknīstē, Aknīstes nov., kad. Nr.56050010293, kop. pl. 3368 m2.

AKNĪSTES NOVADA IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVU PROJEKTU KONKURSS

Aknīste šogad svin simtgadi, kopš tā atkal pievienota Latvijas teritorijai. Aicinām šī gada projektu konkursa ideju iesniedzējus, neatkarīgi no projekta realizēšanas vietas Aknīstes novadā, veltīt savus projektus simtgades svinībām.

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR AKNĪSTES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA APSTIPRINĀŠANU, SAISTOŠO NOTEIKUMU IZDOŠANU UN ĪSTENOŠANU

Aknīstes novada dome paziņo, ka 2020. gada 25. novembra domes sēdē (lēmums 371, protokols Nr.16, 6.#) apstiprināts Aknīstes novada teritorijas plānojums un vides pārskats un izdoti saistošie noteikumi Nr.10/2020 „Aknīstes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Sākas traktortehnikas valsts tehnisko apskašu sezona

Ar 2021.gada martu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk-VTUA) atklāj lauksaimniecības sezonas sākumu - dosimies maksimāli tuvu traktortehnikas atrašanās vietai veikt valsts tehnisko apskati.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) apstiprinājusi Aknīstes novada teritorijas plānojumu. Iedzīvotāji ar to var iepazīties mājaslapas sadaļā “Plānošanas dokumenti”.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) apstiprinājusi Aknīstes novada teritorijas plānojumu. Iedzīvotāji ar to var iepazīties mājaslapas sadaļā “Plānošanas dokumenti”.

Jēkabpils KB aicina uz informatīvu semināru ZOOM platformā: “Vietējā tūrisma un amatniecības uzsākšana un veicināšana”

Jēkabpils KB aicina uz informatīvu semināru ZOOM platformā “Vietējā tūrisma un amatniecības uzsākšana un veicināšana”

KNAB publicē informatīvo materiālu par priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumiem

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sagatavojis informatīvo materiālu par ierobežojumiem priekšvēlēšanu aģitācijas periodā. KNAB materiālā skaidro, kas ir priekšvēlēšanu aģitācija un kādi aģitācijas ierobežojumi jāievēro politiskajām partijām, to apvienībām un deputātu kandidātiem, kā arī plašsaziņas līdzekļiem un personām, kas aģitē, taču nepārstāv nevienu politisko spēku.

Aknīstes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Aknīstes pilsētā un pagastā, kuras tiks iznomātas (vai notiks nomas izsole)

Aknīstes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Aknīstes pilsētā un pagastā, kuras tiks iznomātas (vai notiks nomas izsole)

Mūzika noskaņai Aknīstes tirgus laukumā cikla "Aknīstei Latvijas sastāvā – 100" ietvaros

Mūzika noskaņai Aknīstes tirgus laukumā cikla "Aknīstei Latvijas sastāvā – 100" ietvaros.

Aicinājums 28. janvārī piedalīties konferencē “Pākšaugi – no lauka līdz galdam”

Aicinām 28. janvārī piedalīties konferencē “Pākšaugi – no lauka līdz galdam”, kurā Zemkopības ministrija iepazīstinās ar pākšaugu audzēšanas attīstības iespējām Latvijā, Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības pētniecības centrs dalīsies ar Lietuvas zinātnieku veiktajiem pētījumiem pākšaugu audzēšanā, savukārt ZS “Pīlādži” un SIA “Aloja Agro” stāstīs savu pieredzi pākšaugu audzēšanā.

Diskusija par Eiropas Komisijas iniciatīvu "Ilgtermiņa vīzija lauku apvidiem 2040"

Valsts Lauku tīkla Sekretariāts un Latvijas Lauku forums aicina Jūs piedalīties diskusijā par Eiropas Komisijas iniciatīvu "Ilgtermiņa vīzija lauku apvidiem 2040", kas š.g. 26.01. pl. 14:00 notiks Zoom platformā.

Aicinājums piedalīties apvienotā Jēkabpils novada iedzīvotāju aptaujā

Aicinājums piedalīties apvienotā Jēkabpils novada iedzīvotāju aptaujā.