AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Uzņēmējdarbība

Latvijas – Lietuvas pierobežu pašvaldību sadarbības uzlabošana sabiedriskās drošības nodrošinājuma jomā

Latvijas – Lietuvas pierobežu pašvaldību sadarbības uzlabošana sabiedriskās drošības nodrošinājuma jomā PĒTĪJUMS un RĪCĪBAS PLĀNS. Izstrādāts Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta Nr. LLI-302 “Vietējo sabiedriskās drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”/Safe Borderlands” ietvaros

Par projektu “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”

Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” (Safe Borderlands) (LLI-302) ietvaros, sešas Latvijas – Lietuvas pierobežas pašvaldības ir noslēgušas trīs divpusējus sadarbības līgumus.

Elektroniskās izsoles

Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrā kārtas elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu zemes gabalu “Rudzāti” Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu dzīvokli “Navicki”-5 Aknīstes novada pašvaldība pārdod otrās kārtas elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:dzīvokli “Navicki”-6

Padarīti pieejamāki sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi

Padarīti pieejamāki sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi

Trauksmes sirēnas pārbaude

Trauksmes sirēnas pārbaude

Aknīstes novadā godina labākos.

22. jūnija pēcpusdienā Aknīstes novada domes zālē, ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus, tika godinati tie novada iedzivotāji, kuri bija izvirzīti apbalvošanai 2020. gada 18. novembrī.

Apsveikums Līgo svētkos

Apsveikums Līgo svētkos.

Līgo Aknīstes novadā

Līgo Aknīstes novadā

14. jūnijs Aknīstes novadā

14. jūnijs Aknīstes novadā

Sēlijā norisināsies vides inteliģences vasaras skola

Biedrība ”Sēlijas laivas” uzsāk apmācību ciklu par norisēm dabā ar dažādu speciālistu piedalīšanos.

Pārcelta darba diena

. Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija rīkojumā Nr. 354 “Par darba dienu pārcelšanu 2021. gadā” noteikts: Pamatojoties uz Darba likuma 133. panta ceturto daļu, no valsts budžeta finansējamās institūcijās, kurās noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, pārcelt darba dienu no: piektdienas, 2021. gada 25. jūnija, uz sestdienu, 2021. gada 19. jūniju

Norisināsies skrējiens apkārt Latvijai “Gaismas ceļš 2021″

Norisināsies skrējiens apkārt Latvijai “Gaismas ceļš 2021″