Tilta pār Dienvisusēju rekonstrukcijas darbi tuvojas noslēgumam

Tilta pār Dienvisusēju rekonstrukcijas darbi tuvojas noslēgumam

28. novembrī no plkst. 12.00-13.00 notika tilta pār Dienvidsusēju rekonstrukcijas noslēguma posms- tilta slodzes pārbaude. Uz katra no tilta balstiem tika novietotas smagās mašīnas ar kravu, kuru kopējā masa bija apmēram 65 tonnas. Tika veikti mērījumi visos balstos. Tilta balsti izturēja slodzes pārbaudi. Veiksmīgi darbojas arī ceļa notekūdeņu kanalizācijas sistēma.   Sarunā ar tilta būvuzraugu, tika atzīmēts, ka uz pavasari palikusi vēl vienas asfalta kārtas uzklāšana, deformācijas šuvju piepildīšana, ceļa horizontālo apzīmējumu un zīmju izvietošana. Galīgā tilta nodošana būs reizē ar Skolas ielas darbu pabeigšanu.