Tikšanās ar laikraksta "Jaunais vēstnesis" žurnālistiem

Tikšanās ar laikraksta "Jaunais vēstnesis" žurnālistiem

 

8. novembrī:
Aknīstes novada Aknīstes bibliotēkas telpās no     plkst. 10.00 – 11.00 notika
tikšanās ar laikraksta "Jaunais Vēstnesis" žurnālistiem. Interesi par laikrakstu izrādīja gan Aknīstes vidusskolas skolēni, gan pilsētas iedzīvotāji.
Tikšanās tēma bija: "Pētījumi, statistika, fakti un cilvēks"
 
Saruna bija par visdažādākajiem interesantiem, neparastiem un pavisam parastiem pētījumiem, statistikas datiem, faktiem, skaitļiem un cilvēkiem. Par realitāti, kas atklājas aiz cipariem un ziņu apkopojumiem un kā tā ietekmē vai neietekmē mūsu ikdienu. Tikšanās dalībnieki iesaistījās debatēs pa dažādām aktuālām problēmām.
.
Ikvienam pasākuma dalībniekam bijaiespēja abonēt laikrakstu "Jaunais Vēstnesis" ar atlaidi.