Tautas deju kolektīvu koncerts-skate Viesītes kultūras pilī

Lai arī Dziesmu un deju svētki aizvadīti, kolektīvi turpina savu darbu. Darba dienu vakaros dejotāji tiekas kultūras namos, lai apgūtu jaunas dejas gan savam priekam , gan svētku repertuāra dejas. Tiek rīkoti deju koncerti, kolektīvu  jubileju koncerti .Kolektīvi brauc ciemos uz tālākām un tuvākām vietām , lai ar savu degsmi un dejotprasmi priecētu skatītājus.

6.aprīļa vakarā Viesītes kultūras pilī notika Jēkabpils apriņķa tautas deju kolektīvu koncerts -skate ar mērķi veicināt tautas deju kolektīvu radošo darbību, izaugsmes iespējas, nodrošināt kolektīvu darbības procesa nepārtrauktību un apzināt kolektīvu kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu starpsvētku periodā. Šogad kolektīvi gatavojas tautas mākslas svētkiem “ Sēlija rotā” ,kuri notiks 2019.gada 29.junijā Jēkabpils novada Ābeļu estrādē. Koncertā tika izdejotas dejas, kuras iekļautas svētku Lielkoncerta repertuārā.

Koncertā -skatē piedalījās 18 kolektīvi. Tika pārstāvēti- Aknīstes novads, Jēkabpils novads, Krustpils novads, Salas novads, Viesītes novads un Jēkabpils pilsēta.

Žūrijas vērtējums no kolektīvu vadītājiem bija pozitīvs. Protams notika diskusijas un analīze kolektīvu vadītāju sanāksmē. Gala rezultātā , lai kolektīvi starpsvētku periodā noturētos un būtu motivēti darboties koncerta-skates rezultāti:

Augstākā pakāpe- JDK “ Delveri” ( Vad. Ingrīda Feldmane),JDK “ Landi” ( Vad.Daiga Ģeidāne),VPDK “ Augšzeme” ( Vadītāji Mārīte un Andris Kivlenieki), VPDK “ Letkiss” ( Vad. Inga Lavrinoviča).

I.pakāpe-VPDK “ Solis” (Vad.Daiga Ģeidāne), VPDK “ Zīlānietis” ( Vad.Ilmārs Dreļs), SDK “ Dejotprieks” ( Vad.Aina Deksne), VPDK “ Deldze” ( Vad. Daiga Ģeidāne), VPDK “ Kastanis” ( Vad. Kristīne Pazuha),VPDK “ iDeja” ( Vad.Mārīte un Andris Kivlenieki), JDK “ Zvirbuļi” ( Vad.Madara Paegle), VPDK “ Ieleja” ( Vad. Aivars Ielejs), SDK “ Krustpilietis” ( Vad. Ilmārs Dreļs), VPDK “ Rasa” ( Vad. Inta Tomāne), VPDK “ Kaupre” ( Inita Gādmane), JDK “ Augšzeme” ( Vad.Mārīte un Andris Kivlenieki), VPDK “ Sadancis” ( Vad.Inese Lazdāne)

II.pakāpe- JDK “ Laude” ( Vad.Sandra Vaitķeviča)

Griba gan dejot, gan priecāties, gan sevi parādīt kas paveikts šajā gadā. Tika izdejotas daudzas dejas, kas priecēja- no jaunās G. Skujas “ Sēļu valša” līdz sen dejotai un jau piemirstai  A.Daugeles“ Toļi dzejvoj”.Pa vidu cēlais J.Purviņa “ Kāzu goda solis”, mierīgā, pavasarīgā  M.Simsones“ Iebrauca saulīte” ,amizantais L.Lipores “ Tirgus dancis”, vienmēr dejotais V.Ozola “ Klabdancis” un daudzas citas dejas.

Paldies dejotājiem, kolektīvu vadītājiem , Jēkabpils apriņķa deju kolektīvu virsvadītājai Elitai Treilonei, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu pašvaldībām un Jēkabpils pilsētas domei,un visiem tiem, kas mīl deju. Radīsim prieku sev un citiem un iesim uz savu mērķi. Paldies Viesītes kultūras pils darbiniekiem par silto uzņemšanu gan koncerta dienā , gan pirms tam.

Vēl priekšās vasaras koncerti un svētki. Kā lielākie no tiem- 17.maijā Jēkabpils novada Dignājas estrādē “ Daugavas svētki”, 25.maijā Krustpils saliņā- Dižkoncerts, 29.jūnijā Jēkabpils novada Ābeļu estrādē VII Sēlijas Tautas mākslas svētki “ Sēlija rotā”.

Inta Tomāne
Jēkabpils novada kultūras pārvaldes vadītājas vietniece metodiskajā darbā