Svecīšu vakars Gārsenes jaunajos kapos

Svecīšu vakars Gārsenes jaunajos kapos

9. oktobrī plkst.14.00

Gārsenes ev. luteriskajā baznīcā

  • ražas novākšanas pateicības svētku dievkalpojums,
  • aizlūgums par tiem, kas atdusas jaunajos Gārsenes kapos,
  • 16.00 svecīšu svētvakars jaunajos kapos.

Katoļu draudze.