Svecīšu vakars Aknīstes novada kapsētās

Svecīšu vakars Aknīstes novada kapsētās

11.oktobrī svecīšu vakars

plkst.16.00 Tuņķeļu kapsētā,

plkst.17.00 Vilkupes kapsētā,

plkst.18.00 Aknīstes kapsētā.

18.oktobrī svecīšu vakars

plkst.16.00 Emsiņu kapsētā,

plkst.17.00 Ancenes kapsētā.