Svarīga informācija lauksaimniekiem

Svarīga informācija lauksaimniekiem

Sākot ar 2018. gada 1. novembri stājās spēkā EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/1012 dzīvnieku audzēšanai. Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās Eiropas savienības dalībvalstīs.

 
Regula nosaka:
Ja saimniecība vēlas pieteikties Administratīvajam atbalstam (valsts subsīdijas) audzētajiem, kuri iesaistās vaislas dzīvnieku audzēšanas programmās ar mērķi saglabāt šķirni, ilgtspējīgā veidā uzlabot gan šķirnes dzīvnieku produktivitātes pazīmes, gan pazīmes, kas uz produktivitāti neattiecas, audzētājam jāpievienojas kādai no dzīvnieku audzēšanas programmām.
 
Šķirnes dzīvnieku audzētājiem ir iespēja izvēlēties un strādāt pēc vienas, vai vairākām audzētāju organizāciju izstrādātām un apstiprinātām audzēšanas programmām(audzēšanas programmas publicētas Lauksaimniecības datu centra un audzētāju organizāciju mājaslapā. )
Lai pievienotos audzēšanas programmām, lūdzam izvēlēties audzēšanas programmu un līdz šā gada beigām iesniegt organizācijā ( sūtot vēstuli uz: Rīga, Republikas laukums 2, LV-1010, Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība, vai pa e-pastu: maija.brunovska@inbox.lv) 67878784
 
 
Saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) 2016/1012 dzīvnieku audzētājam, kurš piedalās izvēlētās audzēšanas programmas īstenošanā, ir sekojošas tiesības un pienākumi
 
 
1. Tiesības:
1.1. piedalīties audzēšanas programmas izstrādē un pilnveidošanā,
1.2. izmantot valsts apmaksātos ciltsdarba pakalpojumus (dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, dzīvnieku lineārai vērtēšanai, dzīvnieku pāru atlasei),
1.3. saņemt vaislas dzīvnieku sertifikātus,
1.4. veikt vaislas dzīvnieku tirdzniecību,
1.5. piedalīties sniegumu pārbaudēs un vaislas dzīvnieku ģenētiskajā izvērtēšanā,
1.6. saņemt vaislas dzīvnieku ģenētiskās izvērtēšanas rezultātus,
1.7. kļūt par audzētāju apvienības biedru,
1.8. atteikties no dalības audzēšanas programmās par to rakstiski informējot audzētāju organizāciju.
 
 
2. Pienākumi:
2.1. nodrošināt izvēlētās audzēšanas programmas īstenošanu,
2.2. ievērot dzīvnieku audzēšanas likumā un normatīvajos aktos noteiktās prasības dzīvnieku audzēšanā un izmantošanā,
2.3. sekmēt izvēlētās šķirnes dzīvnieku audzēšanu un pavairošanu tīršķirnē,
2.4. izvairīties no neplānotas šķirnes dzīvnieku krustošanas.