AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Par mums

Par mums

 

Aknīstes novada sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas

 • sniedz sociālo palīdzību,
 • organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem,
 • izstrādā sociālo pakalpojumu samaksas un finansēšanas principus

Sociālā dienesta mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu.

Aknīstes novada pašvaldības sociālā dienesta strukturālā shēma.

 


soc_dien_logo

Jaunas partnerorganizācijas pārtikas paku un maltīšu izdalei

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros Sabiedrības integrācijas fonds ir noslēdzis līgumus ar 27 partnerorganizācijām par atbalsta paku un maltīšu izdali visā Latvijā. No aprīļa trūcīgas un maznodrošinātas personas 448 izdales vietās var saņemt pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektus un 27 izdales vietās siltas maltītes.

Partnerorganizāciju atlases rezultātā atbalstu nodrošinās 13 nevaldības organizācijas, 11 pašvaldības vai to iestādes un 3 reliģiskās organizācijas, to starpā darbu turpinās tādas organizācijas kā “Samāriešu fonds”, “Latvijas Samariešu apvienība”, “Latvijas Sarkanais Krusts” un “Pestīšanas armija”. Kopumā saņemts 31 atlases pieteikums.

Nabadzība un sociālā atstumtība vēljoprojām daudzās Eiropas Savienības valstīs ir liels izaicinājums, kam īpaši pakļautas viena vecāka un daudzbērnu ģimenes, pensionāri, cilvēki ar invaliditāti un bezpajumtnieki. Lai mazinātu sociālo nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības grupām, Sabiedrības integrācijas fonds 2014.gadā iesaistījās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas īstenošanā, kuras mērķis ir sniegt pārtikas un pamata materiālo atbalstu, kā arī veicināt sociālo iekļaušanu ar dažādu papildpasākumu palīdzību.

Kā norāda Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce, Covid-19 pandēmijas sekas ir saasinājušas sociālekonomisko nevienlīdzību un likumsakarīgi ietekmējušas visnabadzīgākās un visnelabvēlīgākajā situācijā esošās, diskriminācijai pakļautās un neaizsargātās sociālās grupas Latvijā. Lai mazinātu pandēmijas ietekmi uz mājsaimniecību ienākumu līmeni un spēju sevi nodrošināt, tika paplašināts sniegtā atbalsta apjoms.

“Saistībā ar to, ka janvārī tika palielināts ienākumu slieksnis mājsaimniecībām, no kura iespējams saņemt atbalsta pakas, šogad plašāks iedzīvotāju loks varēs saņemt atbalstu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros. Tāpat, ņemot vērā ilgstoši valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, plānojam programmai piesaistīt papildu finansējumu, lai efektīvi turpinātu cīnīties ar nevienlīdzību un sniegtu palīdzību sabiedrības neaizsargātākajām grupām, ko Covid-19 pandēmija skārusi vissmagāk,” skaidro Zaiga Pūce.

Tāpat kā līdz šim pārtikas, higiēnas un skolas preču komplektus iedzīvotājiem ir iespējams saņemt ar pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu izziņu:

- trūcīgas mājsaimniecības ar ienākumiem līdz 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai 190 euro;

- maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniedz 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai 229 euro. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu līmenis noteikts mazāks, atbalstu var saņemt visas maznodrošinātās mājsaimniecības;

- mājsaimniecības krīzes situācijā.

Iedzīvotāji ir aicināti pievērst uzmanību vairāku izdales vietu adrešu un darba laiku izmaiņām. Partnerorganizāciju saraksts un izdales vietu adreses ar darba laikiem atrodams tīmekļvietnē www.atbalstapakas.lv.

 

Atbalsta komplektu izdales grafiks

 1. Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208
  Pirmdien, trešdien 8.00-16.00
 2. „Vecmuiža”, Asares pag., Aknīstes novads, LV-5210
  Otrdien 08.30-11.30
 3. „Akācijas”, Gārsenes pag., Aknīstes novads, LV-5218
  Otrdien 13.00-16.00

Tālrunis uzziņām 65237758, mob. 28665415

 Atbalsta paku un maltīšu saņemšanas vietas

 

           Lidijai

Copy of Leaf Cir - Made with PosterMyWall

 


  


 

Pasākuma fotogalerija

Par to, kas īsti ir cigoriņu kafija, zina tikai retais. Jolanta ir saglabājusi savas Subates puses vecmammas Alīdas kafijas recepti un uz tās pamata ir veiksmīgi attīstījusi savu biznesu - kafijas ražošanu. Uz vietas smaržosim, garšosim un baudīsim īstu cigoriņu kafiju! Ikvienam būs iespēja uzdot savus jautājumus par kafijas gatavošanu mājas apstākļos, kā pareizi to izmantot uzturā un veselības uzturēšanai, jo, izrādās, kafijai ir arī dziedinošs spēks!

Kafiju būs iespējams arī iegādāties līdzņemšanai.
Būs interesanti un aizraujoši!


Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014.- 2020. gadam.