AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Kontakti

Vārds, Uzvārds Amats Izglītība Tālrunis E-pasts
  Sociālā dienesta vadītāja   65237758,
 
socdienests@akniste.lv
Janīna Šinkeviča Sociālāis darbinieks Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība programmā "Sociālais darbs" 65237758,
22001754
socdienests@akniste.lv
Anda Nikolajeva Sociālās darbineks Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība programmā "Sociālais darbs" 65237756,
22001754
socdienests@akniste.lv

Indra  Vanuška

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem   25680845 socdienests@akniste.lv