AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja

Sociālā,izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvs un kontaktinformācija

Ēriks Serafinovičs
Deputāts
tel. 26424149
livanu4@gmail.com 
Sandra Vārslavāne
Deputāte
tel. 28313772
sandra.varslavane@inbox.lv 
Inārs Čāmāns
Deputāts
tel. 22023997
inars.camans@inbox.lv 
Viktors Žukovskis
Deputāts
tel.29441918
vzukovskis@inbox.lv