Skolotāji apgūst zināšanas jaunajā izglītības saturā Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādē "Bitīte".

Skolotāji apgūst  zināšanas  jaunajā izglītības saturā Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādē "Bitīte".

5. augustā pirmsskolas izglītības iestāde ,,Bitīte” Aknīstes bibliotēkas telpās organizēja kursus ,,Brīvdabas pedagoģija jeb kompetenču un pieredzes apgūšana un pielāgošana jēgpilnā darbībā”, kurus apmeklēja 32 pirmsskolas un sākumskolas skolotāji no Aknīstes vidusskolas, Salas, Ilūkstes, Krāslavas un Rubeņu pirmsskolu izglītības iestādēm, kā arī mūsu izglītības iestādes skolotājas. Kursu mērķis bija veicināt skolotāju profesionālās meistarības pilnveidi, apgūstot teoriju un praktiskās iemaņas dažādu mācību priekšmetu integrēšanai, mācoties dabā un popularizējot brīvdabas pedagoģiju jaunajā izglītības saturā, kas vērsts uz kompetenču un pieredzes apgūšanu un pielāgošanu jēgpilnā darbībā.
Skolotājām bija iespēja uzzināt, kāda ir Ziemeļvalstu pieredze šajā jomā, kopīgi paēst uz ugunskura gatavotu zupu, apgūt praktisko darbību ejot rotaļās, pētot dabu ar lupas palīdzību un citās aktivitātēs.