Skaidrojums par ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumiem Aknīstes pilsētā

Skaidrojums par ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumiem  Aknīstes pilsētā

SIA „Aknīstes Pakalpojumi” informē, ka ūdens kvalitātes uzlabošanai tika veikta atdzelžošanas iekārtu apkope, pēc kuras testera pārbaude uzrādīja kvalitatīvu ūdeni. Pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumu tiek veiktas pārrunas ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnes institūta “BIOR” par ķīmisko ūdens analīžu pārbaudi 23.04.2018, lai iegūtu apstiprinājumu par izejošo no atdzelžošanas iekārtām ūdens kvalitāti. Apvaicājot iedzīvotājus tika konstatēts kad brīžiem pazeminās ūdens spiediens daudzdzīvokļu māju augšējos stāvos. Veicot pārbaudi atklājām to kad dzinējs kuram strāvas pārrāvuma dēļ vajadzētu automātiski padot strāvu uz iekārtām darbojas ar pārtraukumiem, pamatojoties uz šādu ūdens padeves nevienmērīgu darbību tiek skalota ūdens sistēma kas paceļ no ūdens trubām nosēdušos rūsu un to padot uz dzīvokļiem. Izsaucot 12.04.2018 SIA “Avesco” meistaru šī problēma tika novērsta. Šī gada maijā tiek plānota ūdens sistēmas un torņu skalošana un dezinficēšana kas iztīrīs un uzlabos ūdens kvalitāti pilsētas ūdensvados.

SIA "Aknīstes pakalpojumi" atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām!
Dokuments