Sirsnīgs un dvēselisks pasākums Gārsenes pilī

Sirsnīgs un dvēselisks pasākums Gārsenes pilī

Fotogalerija

26.janvārī Gārsenes pilī tika atklāta novadnieces Irmas Deksnes radošo darbu izstāde “Siltums manai dvēselei” un Ilgas Ģiles konfekšu- ziedu pušķi. Ikvienam bija iespēja darboties radošajā darbnīcā kopā ar Ilgu - “Konfekšu pušķis sev un tev”.

Foto Z. Geida, L. Prande