SIA „Aknīstes pakalpojumi” mājām jauni jumti

SIA „Aknīstes pakalpojumi” mājām jauni jumti

Daudzām pagājušajā gadsimtā celtajām ēkām mūsu novadā nepieciešams remonts.

Šogad pirmo reizi kopš novada pastāvēšanas, Aknīstē nozīmīgs saimnieciskais ieguldījums ir dzīvojamo māju jumtu nomaiņa Dzirnavu ielā 12 un Augšzemes ielā 28.
Aknīstes novada pašvaldība piešķīra līdzekļus SIA ”Aknīstes pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanai, kā rezultātā šīs ēkas iegūs jaunus jumtus.
Dzīvojamajā mājā Dzirnavu ielā 12 darbi ir pabeigti. Tos veica IK „Alens S”. Jumta montāžas kvalitāti uzraudzīja SIA „Aknīstes pakalpojumi” valdes loceklis Aleksandrs Vītols un Aknīstes novada būvinženieris Reinis Līcis. Tuvākajā laikā arī dzīvojamā māja Augšzemes ielā 28 varēs lepoties ar jaunu, skaistu jumtu.
Plānots, ka turpmākajos gados arī citas SIA „Aknīstes pakalpojumi” apsaimniekošanā esošās mājas iegūs jaunus veidolus.