SIA "Aknīstes pakalpojumi" informē par dzeramā ūdens testēšanas rezultātiem

SIA "Aknīstes pakalpojumi" informē par dzeramā ūdens testēšanas rezultātiem
Šī gada pavasarī SIA „Aknīstes Pakalpojumi” saņēma sūdzības no iedzīvotājiem par dzeramā ūdens kvalitāti, arī kārtējā monitoringa rezultāti uzrādīja paaugstinātu dzelzs saturu ūdenī. Tika organizēti darbi dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai, dzelzs satura rādītāju samazināšanai. Ūdens atdzelžošanas iekārtu vadības bloku nomaiņa, ūdensvadu sistēmas tīrīšana, skalošana, dezinfekcija. Veicamo pasākumu rezultātā, 2014.gada 10.septembrī sertificēts laboratorijas pārstāvis veica dzeramā ūdens paraugu ņemšanu laboratoriskiem izmeklējumiem. Pārbaudītie rādītāji, tajā skaitā dzelzs saturs, atbilst normai.

Pielikumā: dzeramā ūdens testēšanas pārskati.

Paraugs Augšzemes ielā 58

Paraugs Parka iela 6a