Senioru diena Aknīstes novadā

Senioru diena Aknīstes novadā

Fotogalerija

1. oktobris ir Starptautiskā senioru diena, kad sakām paldies senioriem par viņu mūža veikumu un novērtējam viņu devumu gan savām ģimenēm, gan arī apkārtējiem ļaudīm. ANO Generālā asambleja šo dienu ieviesa 1991. gadā ar domu pievērst uzmanību senioriem un viņu vajadzībām.
Šajā dienā Aknīstes novadā veselības un sociālās aprūpes centra darbinieki senioriem radīja svētku noskaņu. Pie klāta svētku galda viņi omulīgi tērzēja.Noskaņu radīja arī Jāņa Ribicka akordeona spēle. Jānis savā mūžā uzrakstījis daudzus dzejoļus- gan skarbus un tiešus, gan liriskus. Arī šai saulainajai un rudenīgajai dienai viņš veltījis šādas rindas:

Rudens.

Rudens dabu krāso bez otas,
Tam visas krāsas pūrā ir dotas.
Daba kļūst pasakaini skaista,
Ar gleznaino peizāžu visus tā saista.
Skumju kokli zaros tas pakar,
Zaļas lapas kokiem bija vēl vakar
Šodien jau krāsainas zemē tās krīt,
Kaili kociņi skumīgi stāvēs jau rīt.
Pēc ziemas nāks pavasars saulstaros tīts,
Dabu sāks pušķot ziedoņa rīts.
Viss atkal ziedēs un smaržojot plauks,-
Tik jaunību burvīgo –neatsauks!

/J. Ribickis/

Cita novada senioru grupa četrdesmit cilvēku sastāvā devās uz Bebreni, Dvietes senlejas palieni, lai vērotu pasakaino rudens krāsu gammu, izzinātu kaimiņu novadu, pabūtu kopā un izbaudītu svētku dienu. Šo pasākumu organizēja Aknīstes novada pašvaldība, bet seniorus pavadīja kultūras darba vadītājas Kristiana Kalniete un Aiga Andruškeviča.
Dienas garumā tika vērota Dvietes senlejas palienes rudenīgā ainava. Lai pavērtos plašāks skats līdz apvārsnim, bija iespēja uzkāpt skatu tornī vai izmantot binokli. Bebrenē aknīsieši apmeklēja baznīcu, muižas māju, vizinājās ar karieti. Katram tika dota iespēja radošajā darbnīcā uzmeistarot kādu rudenīgu ziedu. Pusdienās pie saimes kopgalda tika baudīta miežu putra.
Seniori bija gandarīti par saulaino, piepildīto svētku dienu.