Seminārs Jēkabpilī par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanu

Seminārs Jēkabpilī par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanu
Š. g. 26.oktobrī pulksten 10.00 Jēkabpilī, SIA „JK namu pārvalde” konferenču zālē, A.Pormaļa ielā 39, Zemgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informāciju centrs sadarbībā ar Ekonomikas ministriju organizē bezmaksas semināru par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanu un ERAF līdzfinansējuma piesaistes iespējām.
Seminārā izskatāmās tēmas:
·         Kā organizēt daudzdzīvokļu mājas siltināšanu;
  • Programmas „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” pamatnosacījumi;
  • Biežāk pieļautās kļūdas projektu sagatavošanā un to ieviešanā;
  • Svarīgākais par renovācijas procesu;
  • Pieredze siltināšanas projekta īstenošanā;
  • Finanšu piesaiste daudzdzīvokļu māju siltināšanai.
Uz semināru tiek aicināti māju apsaimniekošanas uzņēmumi, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākie, dzīvokļu īpašnieku korporatīvās biedrības un dzīvokļu īpašnieki.
Savu dalību lūdzam pieteikt līdz 25.oktobrim pa tālruni 65207419, mob. 28356611, vai pa e-pastu: natalija.gerasimova@zpr.gov.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruni vai e-pastu. Tiem, kuri vēlas saņemt izdales materiālu - prezentāciju, pieteikšanās obligāta.
 
 
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ