Sēlijas Sporta skola 2020./2021.mācību gadā uzņem jaunus audzēkņus

Sēlijas Sporta skola 2020./2021.mācību gadā uzņem jaunus audzēkņus


Sēlijas Sporta skola

2020./2021.mācību gadā uzņem jaunus audzēkņus,

lai papildinātu esošās treniņu grupas

futbolā – Viesītē, Biržos, Salā, Dignājā, Zasā

volejbolā – Aknīstē (treneri O. Treine, V. Leikuss, R. Bondarenko)

un izveidotu jaunas treniņu grupas

futbolā – Salā un Biržos,

volejbolā – Aknīstē (treneris R. Bondarenko) un Zasā ( I. Aišpure)

Sēlijas SS direktors J. Osis (t.26531010), direktora vietniece G.Klibiķe (29378223)

SĒLIJAS SPORTA SKOLA, UZSĀKOT JAUNO MĀCĪBU GADU, VĒLAS ATGĀDINĀT:

 • esošajiem un jaunajiem sporta skolas audzēkņiem (2010.gadā dzimušajiem un jaunākiem) mācību gada sākumā jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli;
 • pirmā apmācības gada audzēkņi ir atbrīvoti no vecāku līdzfinansējuma maksas;
 • sākot ar otro apmācības gadu, vecāku līdzfinansējuma maksa Aknīstes treniņgrupu audzēkņiem ir 2.99 eiro mēnesī, 9 mēnešus gadā (septembris- maijs);
 • vecāku līdzfinansējuma maksu ir jāveic līdz 15. datumam par tekošo mēnesi;
 • Rekvizīti: Brīvības 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237

Reģistrācijas Nr.90000045353.

Viesītes novada dome

Konta Nr. LV66UNLA0009013130395

Kods : UNLALV2X; AS SEB banka

Informācijas sadaļā jānorāda- Sēlijas Sporta skola,vecāku līdzfinansējums par kuru mēnesi tiek.

Bērna vārds, uzvārds.

 • No vecāku līdzfinansējuma maksas ir atbrīvoti:
 • trūcīgo un sociāli maznodrošināto ģimeņu bērni, iesniedzot pašvaldības izdoto izziņu,
 • bērni bāreņi,
 • daudzbērnu ģimeņu bērni (3 un vairāk nepilngadīgi bērni), iesniedzot nepeciešamos dokumentus (vecāku iesniegums, bērnu dzimšanas apliecību kopijas),
 • audzēkņi, kuri, slimojuši vismaz divas nedēļas un savlaicīgi iesnieguši ģimenes ārsta izziņu.

Jautājumu gadījumos zvanīt Sēlijas Sporta skolas administracijai:

direktors Jānis Osis (t.26531010), direktora vietniece Gundega Klibiķe (t.29378223), lietvede: Oksana Maslobojeva (t.29633010)